DDF 25

5. dubna 2010 v 18:54 | Jokolo |  Desmond Ford
Deník Desmonda Forda, 25. kapitola


"Tak se ptej." řekl tiše Carlos a promnul si čelo. Seděl u mě na posteli a já pochodoval po pokoji. Brune taktéž seděl u sebe na posteli. Vyjímečně neboxoval. Christoph stál v rohu místnosti. Oba dva chtěli být u mých otázek přítomni.
"Dobrá...Tak začneme. Za prvé: Seš vážně upír?" zeptal jsem se podezíravě.
"Jo." stručně a výstižně.
"Dál...Víš něco o centrále? Si s ní nějak blíž seznámen?" 
"Něco vím." 
"Takže víš, proč mě zajali a trénovali?"
"Ano."
"A řekneš mi důvod?"
Carlos si hlasitě povzdychl. "V centrále pracoval tvůj otec. A bohužel tam stále pracuje. Je to jejich nejlepší voják, protože je upír a to oni moc dobře vědí. Proto tě chtějí. Doufají, že máš stejně schopnosti, jako tvůj otec a že by jsi jim mohl pomoci proti nám."
"A já ty schopnosti mám, že?" ptal jsem se, i když už jsem dávno znal odpověď sám.
"Ano, máš. Proto jsi tak důležitý, proto tě musíme chránit. Kdyby tě získali, upíří rod by nejspíš padl."
"Já bych proti vám nebojoval." odpověděl jsem mu sebejistě.
"Tvůj otec nedávno říkal totéž." řekl bez jakéhokoliv výrazu ve tváři Carlos. Já jeho poznámku přešel beze slova, jako bych jí neslyšel. To bohužel nebyla pravda.
"Takže upíří krev se dědí...Jsem já upír?" ukázal jsem na sebe.
"Zčásti. Máš upíří schopnosti, plnohodnotný nejsi."
"Dá se toho nějak zbavit?" vyptával jsem se dál s nadějí v hlase.
"Ano."
"Jak?"  rozsvítila se ve mně naděje.
"Přiložíš zbraň ke spánku a stiskneš." odpověděl jednoduše.
"Jiný způsob není?"
"Nevím o něm." zakroutil hlavou Carlos.
"Dobře. Dál. Kde je William? Už jsem ho neviděl několik týdnů." 
"V bezpečí."
"Co? jak to myslíš v bezpečí? Co je s ním? Je v centrále?"
"Ne. William musel centrálu opustit kvůli tomu, aby tě ochránil. Tu noc na Arlingtonském hřbitově zabil jednoho muže centrály. Pamatuješ si to? Přijel tam v autě a začal se vyptávat, William ho zastřelil. Ten muž se jmenoval Ralph." Carlos se na chvíli odmlčel, odkašlal si a pokračoval. "Byl to jeden z nejvýše postavených členů centrály. Původně si ředitel společnosti myslel, že jsi to udělal ty, pak se zjistilo, že to byl William a že spolupracuje s upíry. Patří mezi tři nejhledanější osoby, hned po tobě a Miraltě. Takže proto se musí schovávat. Je hledaný ve všech amerických státech."
"Ve všech státech? To má centrála takový vliv?" ptal jsem se vyděšeně. Často jsem přemýšlel, že bych mohl utéct za hranice, takže to, že bych byl hledaný po celé Americe se mi opravdu nelíbilo.
"Nemluvím o centrále. Copak ti to William neříkal? Centrála spolupracuje s policíí, hasiči, prostě s celým státem. Jakmile se v centrále něco přihodí, policie o tom ví."
"Takže jsem hledaný i policií?" ptal jsem se zděšeně.
"Ano, ale nejen díky centrále."
"Jak to myslíš?" nechápal jsem jeho poznámku.
"Copak si to neuvědomuješ? Zmizel jsi z domu, když tě odtáhla OENO. Prostě jsi najednou zmizel, v tvém bytě zůstaly stopy po zápase. Tvá matka to samozřejmě dala vědět policii, takže si teď každý myslí, že jsi byl unesen. Což je vlastně pravda." dořekl Carlos.
"Tak v čem je problém? Proč teda utíkám před policií, když mě vlastně chtějí zachránit?!" opět ve mně svitla naděje.
"Oni tě NECHTĚJÍ ZACHRÁNIT! Centrála jim řekla, že to ona tě unesla. Jakmile jsi ale s Williamem a tady s Brunem utekl," mezi řečí ukázal na Brunea, který seděl na posteli a zaujatě poslouchal. "Tak o tobě centrála opět dala vědět policii. A když zemřeli na hřbitově ti dva lidé,  centrála to svedla na tebe a na Williama. Takže se z uneseného chudinky stal krvelačný vrah. Nechtějí tě zachránit, snaží se tě zatknout a poté předat centrále." vypadal, že je mu téměř špatně z toho, co mi tu musí říkat.
Snažil jsem se jeho pesimistickou řeč nevnímat a zeptal jsem se tedy na něco dalšího. "Když už mluvíme o hřbitově, o co tam šlo? Kdo byli ti dva, co tam mě a Brunea omráčili?"
"Dva? Byli tři, chlapečku...Pořád se ještě máš co učit. Počítání je základ..." konečně se nepatrně usmál.
"Tři? Jakto? Jeden na vozíčku a jeden, co omráčil Brunea! A jak vůbec víš, kolik jich tam bylo?" ptal jsem trochu vyděšeně a zároveň nakvašeně.
"Byli to upíři. Všichni do jednoho. Proto to vím. A opravdu byli tři. Jak už si říkal, jeden na vozíčku," zvedl palec. "Poté jeden, co praštil Wayce," zvedl i ukazováček. " A poté jeden, díky kterému jsi zjistil, že na hřbitově nejste sami. Copak si nepamatuješ, jak jsi házel ty sněhové koule a trefil jsi někoho do obličeje? Byli tři, jak vidíš." Měl pravdu. Došlo mi to až teď.
"Moment, jak víš, že jsem ho trefil? A jak víš, že to bylo přesně do obličeje?!" opět jsem zvýšil tón hlasu.
"Protože mě to dost bolelo a poznám, když mě někdo trefí do ksichtu! Pěkně si mě tenkrát nasral. Pak jsem na radu Williama odešel do památníku, kde jsem na vás dva počkal."
"Takže to jsem trefil tebe?" zeptal jsem se překvapeně. Carlosovi začalo cukat v koutku, ale přikývl. "Promiň," řekl jsem a zasmál jsem se. Christoph i Brune se smáli taky.
"A co jste na tom hřbitově vlastně dělali?" poprvé za tu dobu promluvil Brune.
"Byli jsme tam kvůli Desovi. Když jsme tě uspali, tak jsme ti poté odebrali krev, aby jsme zjistili, jestli jsi opravdu upír a syn svého otce. Z tvé krve jsme zjistili velice silnou reakci s adrenalinem a i když nejsi upír, tak ta rekace byla davkrát silnější než u upírů." pronesl a prohrábl si černé vlasy. Poté si zapnul knoflík na rukávu tmavě modré košile, který se mu rozepnul.
"A čím to je, že je ta reakce tak velká?" ptal jsem se udiveně. Opět mi bylo řečeno, že jsem něčím vyjímečný...Bohužel.
"To je právě to, co nikdo neví." řekl a pokrčil rameny.
Napadla mě další otázka, pro mě velice důležitá. "Víte něco, o mojí matce?" otázku jsem prohodil velicetiše, jako kdybych se bál odpovědi.
"Žije normální život, jako předtím. Je v bezpečí a pod ochranou upírů, poněvadž nám bylo jasné, že jakmile tě William z centrály unese, bude se pátrat u tvé matky. A protože by Blunc mohl něco podniknout, myslím styl únos a vydírání, dali jsme jí pod ochranu. Takže neboj, tvá matka je v bezpečí. Bezpečnější a hlídanější místo je jen tento bunkr..."

*
"Kolik je v tom bunkru lidí?" ptal se žoldák uvnitř helikoptéry, která zrovna přelétávala nad východní částí města. Přímo pod nimi byl komplex budov, pod kterým se měl údajně nacházet onen bunkr.
"Něco kolem šedesáti ozbrojených a asi třicet neozbrojených žen a dětí." odpověděl mu jeho velitel.
"A ty děti, s těma co?" ptal se podezřívavě voják, i když tušil odpověď.
"Naším rozkazem je všechny zabít." oddechl si lítostivě muž.
"Doufal jsem, že to neřeknete..."
"Když to uděláme, každý ze skupiny bude finančně zajištěn do konce života. Ta organizace věděla, že budeme proti, ale má hodně do nabídnout. Je to naše práce."
"Zabíjení dětí není žádná práce...." špitl tiše muž a povolil si límec uniformy. Jeho šéf dělal, jako by poslední poznámku neslyšel.
"Kolik nasadíme lidí?" vyptával se jiný muž ve vrtulníku velitele. Dohromady bez pilotů jich uvnitř bylo asi pět.
"Hodlám nasadit něco kolem stovky lidí, každému plnou výbavu."
"Cože? Neříkal jste, že jich tam je jen šedesít bojeschopných? Na co tolik lidí?" udiveně se ptal zase jiný muž.
"Bylo mi řečeno, že tolik lidé potřebujeme. Alan Blunc nám všechno zafinancoval."
První muž nevěřícně kroutil hlavou. "Tolik lidí s plným vybavením na padesátku bezdomovců zalezlých v podzemí? Ten Blunc musí být blázen..."
"Naším úkolem je to splnit, když už zaplatil. Prostě budeme plnit rozkazy. S plány vás seznámím na zemi. Teď mlčte a pište každé detaily, které uvidíte." řekl a opět zapsal něco do bloku, který měl na koleni.
*"Smím se za ní jít podívat?" tato otázka mi v hlavě tkvěla už dlouho, ale bál jsem se na ní zeptat.
"Co prosím?" vytřeštěně na mě zíral Carlos.
"Moc dobře jsi mě slyšel." 
"Máš pravdu, slyšel, jen jsem myslel, že žertuješ." dál kýval nevěřícně hlavou Carlos.
"Proč bych žertoval? Tak půjde to, nebo ne?" 
"Ne, samozřejmě to nepůjde!" začal Carlos švihat rukama ve vzduchu, jako kdyby to byla bůhvíjak šílená otázka.
"Proč ne?"
"Proč ne?!" zopakoval nejméně dvakrát hlasitěji mou otázku Carlos.
"Protože jakmile opustíš tenhle buknr, všichni, co se pohybují v tvé blízkosti jsou rázem hledané osoby centrály! A když je někdo hledaný, většinou to neznamená ho odchytit, ale na místě ho zastřelit!" řval Carlos naštvaně.
"Nechápu to." zakroutil jsem nevěřícně hlavou.
"Nechápeš to?! Dobrá, objasním ti to znovu..." nadechl se Carlos. "Jakmile jsi centrálu opustil, centrála se vydala tě pátrat, posílala pro tebe dokonce své lidi, což jsem nikdy neviděl, pátrá po tobě i policie a jak už jsem ti řekl, jakmile tebe nebo někoho v tvé blízkosti uvidí, zastřelí ho! Tvou matku sledují, stejně tak jako tebe, jakmile se hneš z tohoto bunkru! Nemůžeš už se stýkat s nikým, koho jsi kdy znal! Pochopíš to konečně?!" řval Carlos. Já jen pokýval hlavou. "Výborně." řekl Carlos a opět se posadil zpátky na postel.
"Když mě sledují, jakmile vyjdu z bunkru..." zamyslel jsem se. "To znamená, že oni vědí, kde jsem? Kde se všichni skrýváme?" v tu chvíli se mě zmocnil nesmírný strach, že každou chvíli někdo na bunkr může zaútočit.
"Pochopitelně." přikývl Carlos.
"Proč něco nepodniknou, když tak moc touží mě zabít? Proč na nás už nezaútočili?" zeptal se pro změnu Brune a podrbal se v krátkých vlasech.
"To je to, co my nevíme. Teoreticky nás tu mají na talíři, nemáme kam utéct, my můžeme jen čekat a doufat, že nezaútočí." vmísil se do rozhovoru Christoph.
"Proč by útočili?" ptal jsem se nechápavě.
"Kvůli tobě, blboune." odpověděl mi Brune a odfrknul si.
"Takže..takže dokud tu budu, je jisté, že zaútočí?" otočil jsem se na Christopha.
"Už to tak vypadá." kývl Christoph smutně.
"Ti lidi v bunkru kvůli mně ale můžou zemřít, ne?" došlo mi najednou. Nechtěl jsem mít na svědomí více než padesátku lidských životů.
"A právě kvůli tomu je tu Carlos." ukázal Christoph na upíra, který seděl přede mnou.
"Jak to myslíš? Já myslel, že mě má chránit před centrálou, ne?!" pomalu jsem začínal chápat.
"Nejen před centrálou. Ti lidé tady v podzemí se bojí o svůj holý život, a to kvůli tobě. Už několikrát mě žádali, vyhrožovali a vydírali kvůli tomu, abych tě vydal centrále. Drtivé většině se nechce kvůli tobě umírat." Christoph se přestal opírat o ze´d a vyšel směrem ke dveřím. Já jsem ho ale zarazil.
"Proč mě teda před nimi chráníte? To chcete vyměnit můj život za životy nevinných žen a dětí?! Proč mě tu držíte?!" řval jsem mu do obličeje. On se mi vysmekl a dal mi ránu do obličeje, až se mi spustila krev z nosu. Se svou ránou by mohl konkurovat i Williamovi.
"Jednou všechno pochopíš..." sykl tiše Christoph, zakroutil nade mnou hlavou a odešel z místnosti.
*
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (141)
Zobrazit starší komentáře

101 Jamestep Jamestep | E-mail | Web | 7. října 2017 v 18:12 | Reagovat

ладный вебсайт http://seometria.net/news.php?id=10

102 Delsiewam Delsiewam | E-mail | Web | 8. října 2017 v 20:23 | Reagovat

Shop <a href=https://www.redbubble.com/people/Goshadron/shop/>All For Home</a> - unique T-Shirts, Tank Tops, Tote Bags, Wall
Tapestries, Posters, Mugs, Duvet Covers, Dresses, Clocks, Art Prints.
Worldwide shipping.

103 LarryRiz LarryRiz | E-mail | Web | 9. října 2017 v 5:33 | Reagovat

качественный вебсайт http://spetsinform.com/

104 Lindasam Lindasam | E-mail | Web | 9. října 2017 v 19:48 | Reagovat

Wide selection of <a href=https://www.redbubble.com/people/goshadron/shop/posters/>Posters</a> for your home.
World wide shipping available.

105 marinamoskvams marinamoskvams | E-mail | Web | 9. října 2017 v 21:23 | Reagovat

Срочно нужны деньги? Обращайтесь и получите нужную сумму сегодня!

Предлагаем займы онлайн без отказа круглосуточно. Займ по паспорту. Онлайн займ с плохой КИ без отказа. Деньги в долг срочно онлайн на Киви. Займ на карту мгновенно не выходя из дома.
Займы онлайн на карту без трудоустройства.

Вы можете получить онлайн займ любым способом: заём на карту, кошелек или наличными.

Получите займ онлайн на сайте ==> http://ruszaym.ru

.

106 TanyaPex TanyaPex | E-mail | 10. října 2017 v 15:35 | Reagovat

Hello.
I want to make an unusual gift to my friend but I do not know which one.
Advise what you can give?

In advance Thank you

107 VsevolodKek VsevolodKek | E-mail | Web | 13. října 2017 v 15:18 | Reagovat

Вы не правы. Я уверен. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM.
gaaab.com

108 Masonhar Masonhar | E-mail | Web | 13. října 2017 v 19:10 | Reagovat

Сообразно обнародованный информации, на Кубе с 1 августа 1962 возраст по 16 августа 1964 года погибли 62 советских военных.

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о первонаперво секретной операции «Анадырь», в ходе которой СССР доставил ракеты, в часть числе с ядерными боеголовками, для Кубу в годы «холодной войны». Информация опубликована для официальном сайте военного ведомства.

Также стали известны причина о потерях между советских военнослужащих следовать годы Карибского кризиса, которые первонаперво не были обнародованы. Согласно обнародованный информации, для Кубе с 1 августа 1962 года сообразно 16 августа 1964 возраст погибли 62 советских военных.

Операция «Анадырь» стала реакций СССР для размещение американских ракет в Италии и Турции. В отклик для эти действия Советский Сцепление расположил баллистические ракеты с ядерными боеголовками для Кубе в двухстах километрах от США. Эти события стали важным эпизодом «холодной войны» и частью знаменитого Карибского кризиса, который едва не привел планету к новой мировой войне.

Первоисточник: http://vegchel.ru/

109 Thomaspoiva Thomaspoiva | E-mail | Web | 18. října 2017 v 2:50 | Reagovat

достойный вебсайт http://obnalclub.cc/showthread.php?t=268

110 Jefferyoi Jefferyoi | E-mail | Web | 18. října 2017 v 10:41 | Reagovat

Ukrainian prostitutes secure created on the Internet a spot with a map, from which one can note to where exactly the priestesses of lady-love pressure, writes Segodnya. The idea of ??such a skipper Ukrainian "night butterflies" borrowed from colleagues from Moscow. On the Russian map, there are not sufficiently places in the direction of untrained flag-signers. But judging through the top-hole map, the most prostitutes (hither 20) are poised to provide their services in homes come close the Maidan, divers on Lesia Ukrainka Boulevard, the cessation - in the residential areas of Kyiv (Svyatoshinsky and Obolonskyy). Here is a site with a map. Prices for prostitutes also depend on their location. So, priestesses of friendship in the center of the capital decide 400 hryvnia per hour, and from Svyatoshinskikh already twice as much - 800 hryvnia.
http://tools-info.biz.ua/wr_board/tools.php?event=profile&pname=Jasontow

111 Davidflott Davidflott | E-mail | Web | 18. října 2017 v 19:13 | Reagovat

Каждому понятно что одежда всегда подчеркивала индивидуальность человека. Каждый человек уникален. Подчеркнуть свою индивидуальность можно купив майку с готовым принтом (рисунком) или сделать прикольный дизайн в онлайн магазине  http://odejda.shopicheck.net/

112 HACKGAMESZ HACKGAMESZ | E-mail | 21. října 2017 v 7:52 | Reagovat

Hack AIM & ESP Undetected 2017 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

It is recommended to disable the antivirus before installation.
You can download the cheat here

https://yadi.sk/d/MGEYdZNK3NMSU7
https://mega.nz/#F!RjJ1lZKI!CrRiC7oOoTEuwbqmClfGSA
https://cloud.mail.ru/public/BXvi/w5gckf4av

PASSWORD TO ARCHIVE: 1234

Features:
VISUALS:
-Names ESP
-Distance ESP
-Box ESP
-Snapline ESP

AIMBOT:
-Aim at Enemy Players
-Custom FOV Slider
-Custom Aim key
-Remove Spread
-Remove Recoil
-Remove Weapon Sway
-Instant Hit

MISC:
-Custom Crosshair
-Player Warning

113 HACKGAAMEZ HACKGAAMEZ | E-mail | 24. října 2017 v 3:37 | Reagovat

PUBG Hack AIM & ESP Undetected 2017 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

Рекомендуется отключить антивирус перед установкой.
Скачать чит можно тут:
It is recommended to disable the antivirus before installation.
You can download the cheat here

https://yadi.sk/d/MGEYdZNK3NMSU7
https://mega.nz/#F!RjJ1lZKI!CrRiC7oOoTEuwbqmClfGSA
https://cloud.mail.ru/public/BXvi/w5gckf4av

ПАРОЛЬ НА АРХИВ: 1234
PASSWORD TO ARCHIVE: 1234

Features:
VISUALS:
-Names ESP
-Distance ESP
-Box ESP
-Health ESP
WORLD:
-Item ESP
-Vehicle ESP
AIMBOT:
-Aim at Enemy Players
-Custom Aim key
-Remove Spread
-Remove Recoil
-Instant Hit

114 Carminelaula Carminelaula | E-mail | Web | 27. října 2017 v 22:29 | Reagovat

To health and fitness buffs, a session in a fitness center is not effective without the proper get up. This consists of dependable sportswear and a durable pair of footwear. This is because sporting a correct get up is essential <a href="https://www.wirisi.com/online-shoe-shopping-sites-cheap-women-high-heels-pumps-1000112417913002.html">navigate to this website</a> maximize stretches and exercise thus attaining your aspiration physique.

OK, now as you stroll in higher heels, keep in mind to keep your legs straight and as near together as possible. Begin yourself off with sluggish, determined actions at initial, being extra conscientious of every step and the placement of every foot. As your confidence and experience build, walking in higher heels will become a lot much more all-natural. Walking in high heel footwear for ladies will become 2nd character the much more you stroll in them.

Diesel has a nice assortment of footwear as nicely. For each men and ladies, you will be able to find both informal and dress footwear. For women, there are boots, heels, sandals, and cute sneakers. You can even discover shoes that are made completely out of denim. They also provide boots and sneakers for men as well. These of course will all look fantastic with a pair of Diesel denims.

Some women get so exhausted of attempting to discover large shoes in retail shops that they determine to simply order bespoke dress foot wears instead. Even though this can cost quite a bit, it is really worth it to own at minimum a single pair of gown <a href="https://www.wirisi.com/buy-women-s-sandals-online-cheap-high-heels-dress-shoes-1001154171019001.html">buy online boots</a> that are tailor-made perfectly to your feet. You ought to be in a position to find a cobbler near you who specializes in creating large foot wears for women. On finding a specialty cobbler in your area, phone him or her to established-up a time to satisfy.

While shopping, maintain in mind what you will primarily be utilizing the shoes for. If you are purchasing a pair of designer inexpensive dress shoes for women for a special event, think about a fashion that you can wear for other occasions as nicely; something that can be worn with a suit as effortlessly as with a pair of informal gown pants and a shirt. If you are purchasing on a spending budget, you will conserve money by buying only 1 pair of cheap <a href="https://www.wirisi.com/women-s-heels-online-shopping-sites-for-ladies-footwear-1000112417903004.html">online women footwear</a> instead than two or 3 for various pairs for various uses.

Sizes are usually outlined in European measurements so you'll require to figure out your specific shoe size. The good news is that most online shoe merchants offer a size chart so you can get a good idea as to what dimension to order. Also, many on-line retailers provide totally free transport to your door and if the <a href="https://www.wirisi.com/buy-women-discount-dress-shoes-cheap-high-heels-sandals-1001154170924001.html">free shoes online</a> don't fit, you can return them with no shipping cost.

Your suits are almost total, but you still require a couple of extra products before you can contact it a working day. Starting from the top and working down, the initial factor you require is a belt. You basically have two options here: black leather and brown leather-based. That's it. No studs, no big bulky buckles, and most importantly, no other colours! Maintain them thin and professional.

Do not forget that there is a kids Diesel line that is also available. This guarantees that no make a difference what your age or gender, you will be able to appreciate the Diesel brand name. You can discover a big selection for any period for both children and adults. With Diesel brand name, you ought to not stop at just diesel jeans, allow them to dress you from head to toe.

115 rossar69 rossar69 | E-mail | Web | 28. října 2017 v 16:58 | Reagovat

Started up to date web project
games android downloading download free game for phone free download wallpaper for cell phones live adult chat cams get the google play store app
http://apps.android.telrock.org/?register.brianne
phones games tai app free animated wallpapers 4pda android games adult free games for android

116 Chekina_GM Chekina_GM | E-mail | Web | 28. října 2017 v 17:35 | Reagovat

Чекина Галина Михайловна Шалава Полеты заграницу проституция эскорт. Рассказывает всем что модель ходит по подиумам. Ниже предоставлены все факты свидетельствующие о том что хождение по подиум у нее сопровождается интимными продолжениями. Занимается кидаловом и разводом на деньги. Крайне неприятная особо будьте осторожны имея с ней дело. Деятельность: Проституция Эскорт Мошенничество Сводничество http://chekina-galina.com/

117 HACKGAAMEZ HACKGAAMEZ | E-mail | 29. října 2017 v 13:07 | Reagovat

PUBG Hack AIM & ESP Undetected 2017 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

Рекомендуется отключить антивирус перед установкой.
Скачать чит можно тут:
It is recommended to disable the antivirus before installation.
You can download the cheat here

https://yadi.sk/d/MGEYdZNK3NMSU7
https://mega.nz/#F!RjJ1lZKI!CrRiC7oOoTEuwbqmClfGSA
https://cloud.mail.ru/public/BXvi/w5gckf4av

ПАРОЛЬ НА АРХИВ: 1234
PASSWORD TO ARCHIVE: 1234

Features:
VISUALS:
-Names ESP
-Distance ESP
-Box ESP
-Health ESP
WORLD:
-Item ESP
-Vehicle ESP
AIMBOT:
-Aim at Enemy Players
-Custom Aim key
-Remove Spread
-Remove Recoil
-Instant Hit

118 Miss_SPB Miss_SPB | E-mail | Web | 29. října 2017 v 23:52 | Reagovat

Мисс Санкт Петербург Яна Каролина Отман, красавица из северной столицы, объединяет мир! https://www.myjane.ru/news/text/?id=45790

119 BadSamanta BadSamanta | E-mail | 30. října 2017 v 2:14 | Reagovat

Hi there, if you want to meet with very hot girls in realtime videochat, welcome to my chatroom. Link <a href="https://go.stripcash.com/?userId=b8e8a81612341827e80c1821c499503844ff889bd071fa02a4bc7fda764ee42a&path=%2Fapi%2Ffront%2Fmodels%2Frandom&creativeType=banner&creativeLanguage=en&creativeName=120x600%2Fenglish%2F1.gif">here</a>

120 GavinHaf GavinHaf | E-mail | Web | 30. října 2017 v 11:20 | Reagovat

http://mic-shop.com/

【揚歌麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂

121 Harryoresy Harryoresy | E-mail | Web | 30. října 2017 v 12:14 | Reagovat

XYZ專業光碟教學網站 http://xyz.net.tw/

122 Leonardscock Leonardscock | E-mail | Web | 30. října 2017 v 12:54 | Reagovat

【正妹六點半娛樂】- 台北、林森北舒壓按摩│正妹按摩│台北按摩半套護膚│林森北半套店 http://craftsmanship-store.com/

123 RobertCoelt RobertCoelt | E-mail | Web | 30. října 2017 v 20:07 | Reagovat

excellent website http://okoporn.com/en/bangporn/hardcore/

124 patsyon3 patsyon3 | E-mail | Web | 31. října 2017 v 18:16 | Reagovat

My revitalized page
http://arab.egypt.adultnet.in/?post.elisabeth
plaza clinton denmark explorer rabbi

125 CharlesJeals CharlesJeals | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 23:28 | Reagovat

Snapchat is one of the most stylish apps in the iOS app store and the Google Have a good time store. Snapchat's popularity has caused myriad people to look as a service to a working Snapchat Hack. We ourselves were looking after a Snapchat Plodder as well.
https://snapassasin.pro/

We scoured the internet in search of a working Snapchat Hack. However, nowhere on the internet could we find a Snapchat Hacker that absolutely works. We therefore unmistakable to initiate our own Snapspy. Creating the Snapchat Cough took various months of obdurate work, but we press definitely managed to do it. Since so divers people were looking championing a Snapchat Hack, we assertive to not entirely keep the Snaphack to ourselves, but to unloose it to the public after free.
We play a joke on developed our Snapchat Hack with operator friendliness in mind. Accordingly, using our Vitality smash is very simple. We created it as a cobweb based application. What this means is that you do not demand to download or set up the bark to your device. Because of this you can use our Snapchat Hack on any plot as prolonged as it has an spry internet connection. In totting up, it makes the Hack benefit of Snapchat very gentle to use. All you sine qua non to do is weigh on the button that says "prolong to online hack" and enter the username of the account you call for to hack. From there on non-functioning, our servers last wishes as do all the impenetrable lifting. If you have a mind to learn more back how our Snapchat hack works and how to misuse it, nurture reading. If you fully lust after to start hacking a Snapchat account factual away, then jam the button, and start hacking!

126 Davidlep Davidlep | E-mail | 2. listopadu 2017 v 1:36 | Reagovat

trace mobile phone location! spy sms background apps android: spy software for cell phone. camera espion.

mobile spy free macinstall spy app on ipad
spy mouse androidanti spy app android
free gps cell trackeranti keylogger android
the best call blocker for blackberryfree gps mobile tracker online
spy my cell phone007 spy software full version download
whatsapp spy tool macspyware for landline phone
nuisance phone call blockerspy software on phone
mobile spy account loginsms tracker software
spy on husbands phone appaplicacion whatsapp spy gratis
vehicle gps tracking spyclassroom spy pro for android

names of android spy appshow to sms tracker, http://spyappforphones.com/2017/11/01/wechat-spy-mobilespy-best-spy-app-for-iphone/, download best mobile tracker for androidspy hunter ios
скачать skype spysbs tour tracker 2012 android, http://spyappforphones.com/2017/11/01/cell-spy-best-spy-app-mobile-phone-tracker/, sms location tracker iphonespy iphone recorder
gps tracker for phone locationextreme call blocker free download, http://spyappforphones.com/2017/11/02/iphone-tracker-buscar-telefono-por-gps-spyera/, airplane tracker androidcall blocker n73
phone tracker reviewsusb android spy, http://spyappforphones.com/2017/11/01/iphone-spy-blue-whale-spy-no-jailbreak/, facebook mobile spyspy mobile free download software
facebook spy chat historyphone tracker software for pc, http://spyappforphones.com/2017/11/02/gps-spy-best-spyware-for-android-monitoring-text-messages/, what is spy mouse appmobile spy for free

127 MissSPB MissSPB | E-mail | Web | 2. listopadu 2017 v 23:32 | Reagovat

Победительниц "Мисс Санкт-Петербург 2016" награждали ими же купленными призами! https://life.ru/t/life78/938988/pobieditielnits_miss_sankt-pietierburgh_naghrazhdali_imi_zhie_kupliennymi_prizami

128 XobertoHit XobertoHit | E-mail | 4. listopadu 2017 v 8:54 | Reagovat

Купить форум с гарантией https://www.telderi.ru/ru/viewsite/1185250/pid/456d42

129 KurtLeP KurtLeP | E-mail | Web | 5. listopadu 2017 v 4:52 | Reagovat

Здравствуйте уважаемый коллега.
Как ваше здоровье, как ваши дела?
Вы уже получаете прибыль на свои 1500$ открыли счет?

Промо - акция для всех стран
https://prnt.sc/gbrp4s

Получите безвозмездно 1500$ на свой счет
Подробно тут: http://wmkz.kz

Используйте Промо - КОД: FV4x56GDs8Z
Получите скидку в размере 30%

Проверяйте работу Бесплатно целых 10 дней!
Пользуйтесь услугой "Умный инвестор" - Бесплатно!
Десять (10) дней Халявы - чтобы принять решение - это СУПЕР здорово.
Через 10 дней скидка составит - 500 рублей или 10$

Подробности по скайпу: DLC.FOREXTRADE

Инвестиции для получения прибыли в 2017 году

130 Keithcacle Keithcacle | E-mail | Web | 5. listopadu 2017 v 16:31 | Reagovat

благой вебресурс http://d-black.bz/

131 Kevin Kevin | E-mail | Web | 12. listopadu 2017 v 21:21 | Reagovat

Are you ready to buy fake degree online, please
contact with me, [b]Fake Diploma, Fake Diploma and
Transcript, Fake Degree, Buy Fake Diploma, Buy
Fake Degree.[/b]We create authentic fake diplomas and
college, university, and high school documents to
meet any specific requirements that you may have.
We are the top producers of fake degree of the
highest quality. Want to have a good job in the
future? Want to please your parents? Fake
Diploma, Fake Diploma and Transcript, Fake
Degree, Buy Fake Diploma, Buy Fake Degree.Never
want to waste time in learning and studying? Join
in us, we can make your dream come true.We have
many years experience in the printing business,
you can trust us.Fake Diploma, Fake Diploma and
Transcript, Fake Degree, Buy Fake Diploma, Buy
Fake Degree. Greatest services, highest quality!

http://fakediplomaoffice.com/
Skype: myungmmu
Email: myungmmu@outlook.com

132 Wetpnng Wetpnng | E-mail | Web | 14. listopadu 2017 v 5:17 | Reagovat

http://factorquemgrasa.com/

133 vickyas18 vickyas18 | E-mail | Web | 15. listopadu 2017 v 17:21 | Reagovat

Started unusual web stand out
http://europe.meet.erolove.top/?post.anya
  online dating advice senior lesbian dating gay and lesbian dating apps thai girl date latest social network

134 LeonardGEN LeonardGEN | E-mail | Web | Pátek v 7:44 | Reagovat

http://online-entertainment-city.com/

【金合發線上娛樂城】─金合發現金版│電子遊戲│體育賽事投注-最方便最好玩的線上娛樂城

135 RileyFet RileyFet | E-mail | Web | Pátek v 15:03 | Reagovat

台北市最推薦的水晶燈  http://lights-crystal.com/

136 GavinHaf GavinHaf | E-mail | Web | Pátek v 18:52 | Reagovat

http://mic-shop.com/

【揚歌麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂

137 JimmieRhido JimmieRhido | E-mail | Web | Sobota v 15:48 | Reagovat

XYZ專業光碟教學網站 http://xyz.net.tw/

138 HarveySon HarveySon | E-mail | Web | Pondělí v 9:26 | Reagovat

時尚拜金女 http://womans-fashion.com/

139 ArnoldNow ArnoldNow | E-mail | Web | Pondělí v 10:30 | Reagovat

民視眼鏡 - 媒體認證台北市士林最便宜眼鏡配到好 http://www.people-eye.com.tw/

140 taraoh11 taraoh11 | E-mail | Web | Včera v 12:49 | Reagovat

Hi supplementary website
http://travel.tobuy.in/?gain.abril
erotic readings erotic india most reotic movie erotic french erotic mobile videos

141 OksanaShikPlome OksanaShikPlome | E-mail | Web | Včera v 18:52 | Reagovat

Я рад вас видеть форумчане!
Боишься пролететь с новым диваном?Спроси меня как этого не допустить.
Я приобрёл  диван, который меня устроил и готов делиться практикой. Жена хотела миленький диванчик. Я от ее выбора был в шоке. Решил не впадать в панику. Начал смотреть габариты, размер, качество.
[u]Самое первое:[/u] У дивана должен быть каркас, который вы можете четко увидеть или прощупать по периметру.
[u]Второе:[/u] В диване должен быть бельевица-ящик. На нем как правило крепиться и держится весь диван.
[u]Третье:[/u] Локти  тоже должны быть с каркасом, а не картонные. Попробуйте сесть в магазине на подлокотник и если он выдержит и не погнётся прощупайте его руками на предмет жестости ребер.
[u]Четвертое:[/u]  Дерево должно быть сухим, без коры, без сучков и просматриваться хотя бы местами.
[u]Пятое:[/u] Диван не должен греметь и скрипеть и издавать любые другие посторонние звуки (допускается вибрация пружинного блока, но не звон).
[u]Шестое:[/u] Диван должен быть из целикового каркаса и собран не на гвоздях. Дерево каркаса крепиться "гребенкой" в месте стыка.
[u]Седьмое:[/u] Вы должны сами разложить диван и собрать в торговом зале, а лучше чтобы это проделали и ваши домочадцы. Все механизмы должны работать четко. Проделайте раскладку 5-10 раз подряд - многие механизмы "фиговенького качества" начнут тетрять первозданный вид и просто посыплются. Не доверяйте раскладку мебели продавцу - это очень подкачанные девушки и юноши и они Вам разбирать диван домой не придут так что давайте сразу сами :)
[u] Вы тогда все вытерпите и хоккей смотреть будете с комфортом и без молотка в руках.[/u]
Я это все изучил на собственном  дорогостоящем  опыте со своим первым диваном с молотком в руках. Купил я это первое бестолковое чудо в ТЦ "Тандем" в салоне на 2-ом этаже Лед*с. Ужас как промучался год, пока накопил на новый диван. А на вопрос гарантии мне в магазине сказали что с фабрикой произведшей мой ужастный диван они больше не работаю. Сказали у них фабрик в ассортименте моного и они за их качество ответственности не несут.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.