DDF 25

5. dubna 2010 v 18:54 | Jokolo |  Desmond Ford
Deník Desmonda Forda, 25. kapitola


"Tak se ptej." řekl tiše Carlos a promnul si čelo. Seděl u mě na posteli a já pochodoval po pokoji. Brune taktéž seděl u sebe na posteli. Vyjímečně neboxoval. Christoph stál v rohu místnosti. Oba dva chtěli být u mých otázek přítomni.
"Dobrá...Tak začneme. Za prvé: Seš vážně upír?" zeptal jsem se podezíravě.
"Jo." stručně a výstižně.
"Dál...Víš něco o centrále? Si s ní nějak blíž seznámen?" 
"Něco vím." 
"Takže víš, proč mě zajali a trénovali?"
"Ano."
"A řekneš mi důvod?"
Carlos si hlasitě povzdychl. "V centrále pracoval tvůj otec. A bohužel tam stále pracuje. Je to jejich nejlepší voják, protože je upír a to oni moc dobře vědí. Proto tě chtějí. Doufají, že máš stejně schopnosti, jako tvůj otec a že by jsi jim mohl pomoci proti nám."
"A já ty schopnosti mám, že?" ptal jsem se, i když už jsem dávno znal odpověď sám.
"Ano, máš. Proto jsi tak důležitý, proto tě musíme chránit. Kdyby tě získali, upíří rod by nejspíš padl."
"Já bych proti vám nebojoval." odpověděl jsem mu sebejistě.
"Tvůj otec nedávno říkal totéž." řekl bez jakéhokoliv výrazu ve tváři Carlos. Já jeho poznámku přešel beze slova, jako bych jí neslyšel. To bohužel nebyla pravda.
"Takže upíří krev se dědí...Jsem já upír?" ukázal jsem na sebe.
"Zčásti. Máš upíří schopnosti, plnohodnotný nejsi."
"Dá se toho nějak zbavit?" vyptával jsem se dál s nadějí v hlase.
"Ano."
"Jak?"  rozsvítila se ve mně naděje.
"Přiložíš zbraň ke spánku a stiskneš." odpověděl jednoduše.
"Jiný způsob není?"
"Nevím o něm." zakroutil hlavou Carlos.
"Dobře. Dál. Kde je William? Už jsem ho neviděl několik týdnů." 
"V bezpečí."
"Co? jak to myslíš v bezpečí? Co je s ním? Je v centrále?"
"Ne. William musel centrálu opustit kvůli tomu, aby tě ochránil. Tu noc na Arlingtonském hřbitově zabil jednoho muže centrály. Pamatuješ si to? Přijel tam v autě a začal se vyptávat, William ho zastřelil. Ten muž se jmenoval Ralph." Carlos se na chvíli odmlčel, odkašlal si a pokračoval. "Byl to jeden z nejvýše postavených členů centrály. Původně si ředitel společnosti myslel, že jsi to udělal ty, pak se zjistilo, že to byl William a že spolupracuje s upíry. Patří mezi tři nejhledanější osoby, hned po tobě a Miraltě. Takže proto se musí schovávat. Je hledaný ve všech amerických státech."
"Ve všech státech? To má centrála takový vliv?" ptal jsem se vyděšeně. Často jsem přemýšlel, že bych mohl utéct za hranice, takže to, že bych byl hledaný po celé Americe se mi opravdu nelíbilo.
"Nemluvím o centrále. Copak ti to William neříkal? Centrála spolupracuje s policíí, hasiči, prostě s celým státem. Jakmile se v centrále něco přihodí, policie o tom ví."
"Takže jsem hledaný i policií?" ptal jsem se zděšeně.
"Ano, ale nejen díky centrále."
"Jak to myslíš?" nechápal jsem jeho poznámku.
"Copak si to neuvědomuješ? Zmizel jsi z domu, když tě odtáhla OENO. Prostě jsi najednou zmizel, v tvém bytě zůstaly stopy po zápase. Tvá matka to samozřejmě dala vědět policii, takže si teď každý myslí, že jsi byl unesen. Což je vlastně pravda." dořekl Carlos.
"Tak v čem je problém? Proč teda utíkám před policií, když mě vlastně chtějí zachránit?!" opět ve mně svitla naděje.
"Oni tě NECHTĚJÍ ZACHRÁNIT! Centrála jim řekla, že to ona tě unesla. Jakmile jsi ale s Williamem a tady s Brunem utekl," mezi řečí ukázal na Brunea, který seděl na posteli a zaujatě poslouchal. "Tak o tobě centrála opět dala vědět policii. A když zemřeli na hřbitově ti dva lidé,  centrála to svedla na tebe a na Williama. Takže se z uneseného chudinky stal krvelačný vrah. Nechtějí tě zachránit, snaží se tě zatknout a poté předat centrále." vypadal, že je mu téměř špatně z toho, co mi tu musí říkat.
Snažil jsem se jeho pesimistickou řeč nevnímat a zeptal jsem se tedy na něco dalšího. "Když už mluvíme o hřbitově, o co tam šlo? Kdo byli ti dva, co tam mě a Brunea omráčili?"
"Dva? Byli tři, chlapečku...Pořád se ještě máš co učit. Počítání je základ..." konečně se nepatrně usmál.
"Tři? Jakto? Jeden na vozíčku a jeden, co omráčil Brunea! A jak vůbec víš, kolik jich tam bylo?" ptal jsem trochu vyděšeně a zároveň nakvašeně.
"Byli to upíři. Všichni do jednoho. Proto to vím. A opravdu byli tři. Jak už si říkal, jeden na vozíčku," zvedl palec. "Poté jeden, co praštil Wayce," zvedl i ukazováček. " A poté jeden, díky kterému jsi zjistil, že na hřbitově nejste sami. Copak si nepamatuješ, jak jsi házel ty sněhové koule a trefil jsi někoho do obličeje? Byli tři, jak vidíš." Měl pravdu. Došlo mi to až teď.
"Moment, jak víš, že jsem ho trefil? A jak víš, že to bylo přesně do obličeje?!" opět jsem zvýšil tón hlasu.
"Protože mě to dost bolelo a poznám, když mě někdo trefí do ksichtu! Pěkně si mě tenkrát nasral. Pak jsem na radu Williama odešel do památníku, kde jsem na vás dva počkal."
"Takže to jsem trefil tebe?" zeptal jsem se překvapeně. Carlosovi začalo cukat v koutku, ale přikývl. "Promiň," řekl jsem a zasmál jsem se. Christoph i Brune se smáli taky.
"A co jste na tom hřbitově vlastně dělali?" poprvé za tu dobu promluvil Brune.
"Byli jsme tam kvůli Desovi. Když jsme tě uspali, tak jsme ti poté odebrali krev, aby jsme zjistili, jestli jsi opravdu upír a syn svého otce. Z tvé krve jsme zjistili velice silnou reakci s adrenalinem a i když nejsi upír, tak ta rekace byla davkrát silnější než u upírů." pronesl a prohrábl si černé vlasy. Poté si zapnul knoflík na rukávu tmavě modré košile, který se mu rozepnul.
"A čím to je, že je ta reakce tak velká?" ptal jsem se udiveně. Opět mi bylo řečeno, že jsem něčím vyjímečný...Bohužel.
"To je právě to, co nikdo neví." řekl a pokrčil rameny.
Napadla mě další otázka, pro mě velice důležitá. "Víte něco, o mojí matce?" otázku jsem prohodil velicetiše, jako kdybych se bál odpovědi.
"Žije normální život, jako předtím. Je v bezpečí a pod ochranou upírů, poněvadž nám bylo jasné, že jakmile tě William z centrály unese, bude se pátrat u tvé matky. A protože by Blunc mohl něco podniknout, myslím styl únos a vydírání, dali jsme jí pod ochranu. Takže neboj, tvá matka je v bezpečí. Bezpečnější a hlídanější místo je jen tento bunkr..."

*
"Kolik je v tom bunkru lidí?" ptal se žoldák uvnitř helikoptéry, která zrovna přelétávala nad východní částí města. Přímo pod nimi byl komplex budov, pod kterým se měl údajně nacházet onen bunkr.
"Něco kolem šedesáti ozbrojených a asi třicet neozbrojených žen a dětí." odpověděl mu jeho velitel.
"A ty děti, s těma co?" ptal se podezřívavě voják, i když tušil odpověď.
"Naším rozkazem je všechny zabít." oddechl si lítostivě muž.
"Doufal jsem, že to neřeknete..."
"Když to uděláme, každý ze skupiny bude finančně zajištěn do konce života. Ta organizace věděla, že budeme proti, ale má hodně do nabídnout. Je to naše práce."
"Zabíjení dětí není žádná práce...." špitl tiše muž a povolil si límec uniformy. Jeho šéf dělal, jako by poslední poznámku neslyšel.
"Kolik nasadíme lidí?" vyptával se jiný muž ve vrtulníku velitele. Dohromady bez pilotů jich uvnitř bylo asi pět.
"Hodlám nasadit něco kolem stovky lidí, každému plnou výbavu."
"Cože? Neříkal jste, že jich tam je jen šedesít bojeschopných? Na co tolik lidí?" udiveně se ptal zase jiný muž.
"Bylo mi řečeno, že tolik lidé potřebujeme. Alan Blunc nám všechno zafinancoval."
První muž nevěřícně kroutil hlavou. "Tolik lidí s plným vybavením na padesátku bezdomovců zalezlých v podzemí? Ten Blunc musí být blázen..."
"Naším úkolem je to splnit, když už zaplatil. Prostě budeme plnit rozkazy. S plány vás seznámím na zemi. Teď mlčte a pište každé detaily, které uvidíte." řekl a opět zapsal něco do bloku, který měl na koleni.
*"Smím se za ní jít podívat?" tato otázka mi v hlavě tkvěla už dlouho, ale bál jsem se na ní zeptat.
"Co prosím?" vytřeštěně na mě zíral Carlos.
"Moc dobře jsi mě slyšel." 
"Máš pravdu, slyšel, jen jsem myslel, že žertuješ." dál kýval nevěřícně hlavou Carlos.
"Proč bych žertoval? Tak půjde to, nebo ne?" 
"Ne, samozřejmě to nepůjde!" začal Carlos švihat rukama ve vzduchu, jako kdyby to byla bůhvíjak šílená otázka.
"Proč ne?"
"Proč ne?!" zopakoval nejméně dvakrát hlasitěji mou otázku Carlos.
"Protože jakmile opustíš tenhle buknr, všichni, co se pohybují v tvé blízkosti jsou rázem hledané osoby centrály! A když je někdo hledaný, většinou to neznamená ho odchytit, ale na místě ho zastřelit!" řval Carlos naštvaně.
"Nechápu to." zakroutil jsem nevěřícně hlavou.
"Nechápeš to?! Dobrá, objasním ti to znovu..." nadechl se Carlos. "Jakmile jsi centrálu opustil, centrála se vydala tě pátrat, posílala pro tebe dokonce své lidi, což jsem nikdy neviděl, pátrá po tobě i policie a jak už jsem ti řekl, jakmile tebe nebo někoho v tvé blízkosti uvidí, zastřelí ho! Tvou matku sledují, stejně tak jako tebe, jakmile se hneš z tohoto bunkru! Nemůžeš už se stýkat s nikým, koho jsi kdy znal! Pochopíš to konečně?!" řval Carlos. Já jen pokýval hlavou. "Výborně." řekl Carlos a opět se posadil zpátky na postel.
"Když mě sledují, jakmile vyjdu z bunkru..." zamyslel jsem se. "To znamená, že oni vědí, kde jsem? Kde se všichni skrýváme?" v tu chvíli se mě zmocnil nesmírný strach, že každou chvíli někdo na bunkr může zaútočit.
"Pochopitelně." přikývl Carlos.
"Proč něco nepodniknou, když tak moc touží mě zabít? Proč na nás už nezaútočili?" zeptal se pro změnu Brune a podrbal se v krátkých vlasech.
"To je to, co my nevíme. Teoreticky nás tu mají na talíři, nemáme kam utéct, my můžeme jen čekat a doufat, že nezaútočí." vmísil se do rozhovoru Christoph.
"Proč by útočili?" ptal jsem se nechápavě.
"Kvůli tobě, blboune." odpověděl mi Brune a odfrknul si.
"Takže..takže dokud tu budu, je jisté, že zaútočí?" otočil jsem se na Christopha.
"Už to tak vypadá." kývl Christoph smutně.
"Ti lidi v bunkru kvůli mně ale můžou zemřít, ne?" došlo mi najednou. Nechtěl jsem mít na svědomí více než padesátku lidských životů.
"A právě kvůli tomu je tu Carlos." ukázal Christoph na upíra, který seděl přede mnou.
"Jak to myslíš? Já myslel, že mě má chránit před centrálou, ne?!" pomalu jsem začínal chápat.
"Nejen před centrálou. Ti lidé tady v podzemí se bojí o svůj holý život, a to kvůli tobě. Už několikrát mě žádali, vyhrožovali a vydírali kvůli tomu, abych tě vydal centrále. Drtivé většině se nechce kvůli tobě umírat." Christoph se přestal opírat o ze´d a vyšel směrem ke dveřím. Já jsem ho ale zarazil.
"Proč mě teda před nimi chráníte? To chcete vyměnit můj život za životy nevinných žen a dětí?! Proč mě tu držíte?!" řval jsem mu do obličeje. On se mi vysmekl a dal mi ránu do obličeje, až se mi spustila krev z nosu. Se svou ránou by mohl konkurovat i Williamovi.
"Jednou všechno pochopíš..." sykl tiše Christoph, zakroutil nade mnou hlavou a odešel z místnosti.
*
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (349)
Zobrazit starší komentáře

301 Edwardboiva Edwardboiva | E-mail | Web | 31. ledna 2018 v 6:05 | Reagovat

<b>Три плюса интернет доски объявлений</b>

Однажды воспользовавшись интернет-сервисами доски объявлений, вы вряд ли вернетесь к традиционным расклейкам в общественных местах или скромным газетным заметкам. Для новичков приведем три основных плюса интернет-объявлений:

1.Удобство использования сервиса. Все необходимое находится в пределах вашего монитора и клавиатуры. Вам не придется куда-то ехать или идти, чтобы добавить объявление о животных, авто, доме или разместить иную важную информацию.
2.Простота подачи информации. Не нужно быть специалистом, чтобы подать объявление: разместить его может каждый веб-пользователь с минимальными навыками работы на компьютере.
3.Широкие возможности для пользователя. Ваше сообщение прочтет заинтересованная аудитория в самых разных уголках страны и зарубежья, так что шансы достичь своей цели неизмеримо возрастают. К тому же у нас вы можете добавить объявление бесплатно, сэкономив собственный бюджет.

Доска объявлений предоставляет вам все указанные преимущества комплексно. Об особенностях нашего ресурса мы еще поговорим, а сейчас проведем небольшой обзор
Немного об особенностях доски;
Большинство подобных интернет-ресурсов предоставляют услуги только частным лицам. Доска объявлений же сотрудничает и с организациями, обслуживая категорию публикаций «Бизнес». Организации могут добавить объявление о продаже недвижимости, разработке бизнес-планов, поиске деловых партнеров, продаже готовых фирм и другие сообщения.
Наша Доска объявлений соответствует общепринятым критериям полезного и удобного ресурса объявлений:

1)Многофункциональный сервис;
2)Обширная география ресурса;
3)Разнообразные категории товаров и услуг;
4)Возможность размещения фото;
5)Простота функционала.

<a href=http://racoonda.ru/add> <img>http://racoonda.ru/images/add.png</img> </a>
подам объявление
[url]http://racoonda.ru/[/url]

302 cashbbaima cashbbaima | E-mail | Web | 31. ledna 2018 v 13:14 | Reagovat

Инвестиционный сервис “Кэшбери” представляет Вашему вниманию выгодные финансовые инвестиции с целью заработка. На сайте http://mycashbery.com Вы можете получать финансирование либо самому предоставлять его физическим лицам, малому и среднему бизнесу. Максимальная доходность от инвестиции гарантируется, огромное количество бонусов, торговля акциями и это ещё не весь список главных плюсов данного сервиса. Преимущества очевидны – это постоянные бонусы за привлечения инвесторов, квалифицированный персонал, огромное количество тарифных планов, наличие всех платежных систем и многое другое. Прибыльное инвестирование доступное для всех граждан – вот цель сервиса “Кэшбери”.

303 Jorgegaire Jorgegaire | E-mail | Web | 31. ledna 2018 v 13:47 | Reagovat

<a href=http://uchetunet.su/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%>электрические счетчики с пультом</a> - купить электросчетчик с пультом, электрический счетчик с пультом управления.

304 Jamesbruse Jamesbruse | E-mail | Web | 31. ledna 2018 v 14:39 | Reagovat

<a href=https://cvvshop.ws/ukcvvbuy/>buy usa cvv</a> - feshop acc, shop cvv2.

305 Terrykag Terrykag | E-mail | Web | 31. ledna 2018 v 15:19 | Reagovat

отменный сайт http://shadymoney.cc/topic/4580-%E2%97%8F%E2%97%8F%E2%97%8F-service-osago-%E2%97%8F%E2%97%8F%E2%97%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%BE-2017%E2%97%8F%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA/

306 Gordontotte Gordontotte | E-mail | Web | 31. ledna 2018 v 18:25 | Reagovat

國際運彩分析教學-成為莊家殺手的秘方│運彩分析│運彩分析教學    http://www.analysis-sport.com/

307 TomirisVEW TomirisVEW | E-mail | Web | 1. února 2018 v 3:46 | Reagovat

Сегодня днем исследовал содержание сети интернет, неожиданно к своему восторгу заметил восхитительный веб-сайт. Вот посмотрите: <a href=https://vk.com/id470874430>Томирис Абылайхан</a> . Для нас этот сайт явился очень нужным. До встречи!

308 Haroldson Haroldson | E-mail | Web | 1. února 2018 v 18:39 | Reagovat

<a href=http://rabotak.ru/>Работа Екатеринбург</a> - Работа Тюмень, Работа студентам Тюмень.

309 Walterhok Walterhok | E-mail | Web | 1. února 2018 v 20:38 | Reagovat

Продается кампания по металлообработке в Эстонии

Стабильное и прибыльное европейское производство
компания занимается производством металлоконструкций любой сложности

Полный цикл производства - от проектировки до монтажа
Новое производство с 1993 года
Сплоченная команда из 20 специалистов
Заказчики, государственные структуры и компании северной европы
Объем производства 1500 тон в год
Земля и недвижимость в собственности
Удобное расположение в Европе - Эстония, Таллин

Сохраните и умножьте свой капитал
Инвестируйте в стабильное европейское предприятие
Бизнес с чистой прибылью 50 000 евро в год
Стоимость предприятия растет на 8-12% в год, но с русской смекалкой, показатели стану лучше.
Европейский союз – гарантия сохранности капитала

Финансовые показатели фирмы за 2017 год:
оборот 1 820 000 €
затраты 1 670 000 €
прибыль 50 000 €
объем производства 1500 тонн

Возможность за месяц получить эстонскую визу, и другие плюсы можно узнать, позвонив по телефону или написать на емайл. Встретим в Таллине, покажем и расскажем в лучшем виде.

7 499 34677751
pre.1976@inbox.ru
http://littlebiz.ru/

310 AnnaInots AnnaInots | E-mail | Web | 2. února 2018 v 1:51 | Reagovat

Блоги о недвижимости
<a href=https://thelolle.tumblr.com/>Источник: Блог о недвижимости...</a>|

311 grorurivief grorurivief | E-mail | Web | 2. února 2018 v 12:03 | Reagovat

com. The violet lenses are worn to include a subtle violet hue and your eyes. The formation of force provides the edge which all the athletes need to succeed.After Massage discounts, <a href=http://www.wholesalefootballnfljerseysshop.com/>Wholesale NFL Jerseys Cheap</a>, it is usual for clients to receive throat; and to provide deep cleansing of the pores of the skin. The players of volley ball, as well as the majority of the other athletes, work on an annual program of periodization. These loans are a good way to get the treatment done without facing financial burden.nz for lanyards and other unique marketing materials. The routine of formation of force of volley ball of pre season is less intense than the dead season. You can get the frequency changer which stays between the 50Hz To 60Hz Frequency Converter or the 400Hz Frequency Converter.Your dentist provides you with treatments such as root canals,<a href=http://www.wholesalefootballnfljerseysshop.com/>Cheap Jerseys Free Shipping</a>, dental fillings or dental extractions but a cosmetic dental surgeon will provide you services such as dental implants, filling the gaps between teeth, whitening teeth, etc. This success thus progressed to a set up of being a popular power product organisation in the near future. Give out lanyardsDon’t Send Just OneSending one letter isn’t going to be enough.<a href=http://www.wholesalefootballnfljerseysshop.com/>Cheap NFL Jerseys China</a>.<br>Visit my site

312 RobertCatry RobertCatry | E-mail | Web | 2. února 2018 v 20:44 | Reagovat

<a href=https://dumpsmania24.com>verified dumps shop</a> - dumps shop, buy dumps with pin.

313 RobertAbecy RobertAbecy | E-mail | Web | 2. února 2018 v 21:54 | Reagovat

<a href=https://moneyteam24.com>buy cc online</a> - buy cc online, D+P.

314 Unumecrubcone Unumecrubcone | E-mail | Web | 3. února 2018 v 16:33 | Reagovat

It is usual to wear on which water is sprinkled from time to time, to maintain the temperature and the steam density. This happens when people are too carried away after formation of the strategies and they forget the actual plan. The page should be organised with borders and regions of contrasting colours to segregate different points easily. One expects that each athlete excels in the explosive movements, vertical change, to strike intense power and services.•Ensure that the flyer is not complicated to read: After alluring customers with an eye catching headline, they don’t want to get stuck in long paragraphs. Use this today and end your back from slowing you down. <a href=http://www.wholesalecheapnflsportsjerseys.com/>Cheap Hockey Jerseys</a>.Article Source: The human physic is a magical pot with full of surprises.Therefore there is need to plan ahead and to also have foresight.<a href=http://www.wholesalecheapnflsportsjerseys.com/>Cheap Basketball Jerseys</a>. You would surely want to get hold of all the benefits which getting involved with this can bring you.That is why in class, these things are discussed. Use case studies from satisfied customers about the results of the product.<a href=http://www.wholesalecheapnflsportsjerseys.com/>Wholesale Basketball Jerseys From China</a>. It is also a very clean wool, without chaff.<br>Visit my site:http://www.wholesalecheapnflsportsjerseys.com/

315 Romanfax Romanfax | E-mail | Web | 3. února 2018 v 21:11 | Reagovat

123сандалика.рф Продаем оптом удобную, мягкую и прочную летнюю детскую обувь, произведенную в России,
изготовленную из качественных материалов.
В нашем ассортименте представлена летняя детская летняя обувь для мальчиков
и девочек на любой вкус, цвет и погоду – сандалии, босоножки, кроссовки.

<a href=http://123sandalika.ru/>детская обувь оптом</a>

316 AndrewYB AndrewYB | E-mail | Web | 3. února 2018 v 23:22 | Reagovat

Хакеры опять совершили очередной взлом и теперь мы будем знать что нас ждёт в ближайшее время.Спасибо им за правду! <a href=http://failo-7.ru/download/93tiicb8>Посмотреть формат pdf >>></a>

317 froniAreds froniAreds | E-mail | Web | 4. února 2018 v 20:42 | Reagovat

На сайте http://docvuz.org вы сможете купить диплом любого вуза и специальности по выгодной цене. Вы покупаете дипломы, которые соответствуют установленным стандартам и действующему законодательству РФ, то есть являются официальными и вынесены в государственный реестр. Процесс оформления происходит очень быстро при этом доставка бесплатная в любой город. Так зачем тратить годы своего времени, когда можно купить диплом и заняться самообразованием. Тем более что перед вами такая уникальная возможность. Так воспользуйтесь ею и станьте дипломированным специалистом.

318 Romanfax Romanfax | E-mail | Web | 4. února 2018 v 20:42 | Reagovat

Выгодные условия для Оптовиков. Мелкий опт.
Предоставляем каждому оптовому покупателю отличные условия покупки,
большой ассортимент, выгодные цены и индивидуальный подход. Скидки.
Мы реализуем детскую обувь упаковками с полным набором всех детских размеров. Минимальная сумма оптовой закупки составляет всего 5 000 рублей.

<a href=http://123sandalika.ru/>опт детской обуви</a>

319 RobertFep RobertFep | E-mail | 4. února 2018 v 21:27 | Reagovat

<a href=https://5bucks.ru/?ref=1463>Заказывайте</a> или <a href=https://5bucks.ru/?ref=1463>предлагайте</a> свои услуги по фиксированной цене $5. Мы максимально сократили время на заказ услуг. Заказчики выбирают подходящую им услугу и оплачивает ее. Исполнители предлагают различные услуги, как точечные доработки, так и объемные работы. Все услуги указаны по фиксированной цене 5 баксов. Цены на сайте указаны в рублях по внутреннему курсу. Присоединяйтесь к нам, предлагайте свои услуги и зарабатывайте деньги уже сегодня!

<b><a href=https://5bucks.ru/?ref=1463>Для покупателя</a></b>

Выберите желаемую услугу всего за 5 баксов!Ориентируйтесь на отзывы и рейтинг исполнителя.
Оплатите услугу. Работа будет считаться выполненнойтолько после вашего подтверждения. 100 % безопасно!
После получения работы оцените исполнтеля и оставьте отзыв! Покупайте снова!

<b><a href=https://5bucks.ru/?ref=1463>Для продавца</a></b>

Опубликуйте услугу по фиксированной цене в $5 и добавляйте возможные дополнения к заказу!
Продавайте свои услуги на проекте 5bucks. Получайте отзывы и повышайте свой рейтинг, увеличивайте количество продаж!
5Bucks это фриланс-биржа нового поколения. Зарабатывайте деньги не выходя из дома! Превратите свое хобби в работу!

Закажите статейный прогон для Вашего сайта для продвижения в поисковых системах <a href=https://5bucks.ru/jobs/seo/statejnyj-progon-vashego-sajta-s-aktivnoj-ankornoj-ssylkoj-po-joomla-k2/?ref=1463>ЗАКАЗАТЬ</a>

320 Williamdom Williamdom | E-mail | Web | 5. února 2018 v 8:58 | Reagovat

MCSTEEL - Быстровозводимые здания из ЛСТК
Проектирование, производство, монтаж складских, производственных, торговых, сельхоз сооружений.
быстровозводимых зданий из легких металлоконструкций. Расчет стоимости проектов.

Дома. Гаражи. Ангары. Склады. Навесы. Коровники. Птичники. Мастерские. Склад-Холодильник.
Торговые здания. Зернохранилища. Овощехранилища. Производственный цех. СТО
Собственное производство.
<a href=https://mcsteel.ru/>купить гараж из лстк</a>

321 RobertHib RobertHib | E-mail | Web | 5. února 2018 v 12:28 | Reagovat

Johnson:Main CardLightweight bout: Matt Wiman vs. In different phrases, mindset matters. <a href=http://www.wholesalenflsportsjerseysshop.com/>Cheap Jerseys USA</a>.<a href=http://www.wholesalenflsportsjerseysshop.com/>Wholesale Jerseys Cheap</a>. While the idea of two warring spouses engaging in calm, productive conversations that lead to workable solutions for everyone is foreign to many people, the process saves time, money and frustration for those willing to participate.<a href=http://www.wholesalenflsportsjerseysshop.com/>Cheap Jerseys</a>. So,all of your spouse and children when you discover can decide on planning to get the ideal hair mowing tool all over the place in excess of the line in order that you've got your wishes With small examination all of your loved ones users not just can they think about acquiring going to get the proper dimension hair scissors for extra facts with regards to normal herb up your expertise along with a model new altitude.1.Hire pest control companies London for all types of infestationsMice infestations are one thing but the skills and talents of Pest Control Companies London are used for a host of problems.Etiquette plays a major role in first impression.To reduce the air conditioning's energy cost, close drapes, blinds and shades that cover windows which face the sun. People visit your site looking for information, and if you do not give them the answer to their question, they will move on. Say something short, simple and polite to the grieving, if you must. it's important that you simply handle yourself. The format can make your site visible and helpful to visitors most interested in what it offers.<br>Visit my site:http://www.wholesalenflsportsjerseysshop.com/

322 CraigNox CraigNox | E-mail | Web | 5. února 2018 v 15:58 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangg.bestsky.info

Рады предложить нашим клиентам чудодейственное средство для похудения Mangoosteen. При помощи него реально избавиться от 15 kg за недели.

Дерево мангустин произрастает на Филиппинах. Плоды растения имеют замечательные особенности. Во флаконе имеется около 20 плодов данного удивительного дерева. Плоды дерева мангкут помогают убрать лишнюю жировую ткань. А также замечательно влияют на человека в комплексе. Специфика производства препарата, и специальная упаковка помогают сохранить все удивительные свойства плодов.

Основным компонентом сиропа Мангустина являются плоды с растения мангостан, в них содержится большое количество питательных элементов. Благодаря веществу окиси дифениленкетона, которое в огромных дозах имеется во фрукте, значительно притормаживаются окислительные процессы в теле. Ксантон признана одним из самых мощных антиоксидантов. В плоде дерева мангостин вдобавок содержатся различные группы витаминов и элементы. Приобрести сироп Mangoosteen можно на сайте http://tedsjkpb.bestseller-super.ru.

323 XZJoseph XZJoseph | E-mail | Web | 6. února 2018 v 1:36 | Reagovat

Этот курс я купил за деньги и решил поделиться с вами. Так как он подходит не толька для заработка но и будет полезен каждому для дома. Это как делать самому брендовые духи в домашних условиях.<a href=https://dfiles.ru/files/uvhq33dd5>>>>Скачать бесплатно<<<</a>

324 Unumecrubcone Unumecrubcone | E-mail | Web | 7. února 2018 v 9:56 | Reagovat

Create notecards you can depart in public locations to attract curiosity in your network. Make sure to put on plastic gloves before beginning this process. Some of the items that we provide are the Mitsubishi IGBT, Fuji IGBT, Toshiba IGBT, Eupec IGBT, Hitachi IGBT and Infineon IGBT.So that means that you cannot rely on an average skill for your business output. When the work you need to do does not involve the computer, utilize this relaxing space. Purchase a new pillow, not for your head, but for your knees. It is rich in carbohydrates, <a href=http://www.wholesalenfljerseyscheap.com/>Wholesale Jerseys Free Shipping</a>, riboflavin,<a href=http://www.wholesalenfljerseyscheap.com/>Cheap Jerseys Wholesale</a>, manganese, copper, iron, vitamin C, vitamin A, sodium, magnesium and potassium.html"> Massage discounts kona < a>Today, in modern good soak helps aches and pains, and they visit the spring to treat illnesses such as chronic skin diseases, spas a large filled tension and health by massage service use of water and oil.Scaffold sheeting serves many functions:Scaffold sheeting acts as a shield in construction and protects workers, machines and construction elements from climate changesrain, sun, wind, snow,<a href=http://www.wholesalenfljerseyscheap.com/>Wholesale NFL Jerseys</a>, etc. Try not to send direct mail to blanket neighbourhoods.Asparagus Adscendens act as a base in Musli Strong capsule ingredients. What other secrets lay in wait for you here? Are there kings buried in the valley? Are the royal families buried there, as their final resting place before moving onto to eternity?There are two main branches of the Valley of the Kings.<br>Visit my site:http://www.wholesalenfljerseyscheap.com/

325 Larrylache Larrylache | E-mail | Web | 8. února 2018 v 12:10 | Reagovat

<a href=http://spetsinform.ru/>Выгрузка данных из системы "ПОТОК" г. Москва </a> - Специальное оборудование, Наружное наблюдение за объектом Вашего интереса.

326 Robbylal Robbylal | E-mail | Web | 8. února 2018 v 13:01 | Reagovat

приличный ресурс <a href=http://nologhelp.ru/>Списание налоговых расходов законно</a> - Уменьшение налоговой базы, Финансовый консультант.

327 Steveknock Steveknock | E-mail | Web | 8. února 2018 v 15:52 | Reagovat

<a href=https://hometownpizzalitchfield.com/pizza-octopus/>galician octopus recipe</a> - hometown pizza bristol connecticut, hometown pizza of bristol.

328 DonnyChuck DonnyChuck | E-mail | Web | 8. února 2018 v 17:01 | Reagovat

<a href=http://growboxbl.ru/market/udobreniya/advanced_nutrients/bazovye_udobreniya1/bloom_ad/>удобрения для цветущих растений</a> - гроубокс под ключ ДнаТ 150вт с култюбом, гроубокс с лед (led) комплектом.

329 Jamessoupt Jamessoupt | E-mail | Web | 9. února 2018 v 12:29 | Reagovat

<a href=http://proxyelite.biz/>работающие прокси</a> - российские прокси элитные, русские прокси купить

330 DavidMulge DavidMulge | E-mail | Web | 9. února 2018 v 13:12 | Reagovat

世界運動彩報牌  http://www.cash-sport.com/

331 GeorgeBaP GeorgeBaP | E-mail | Web | 9. února 2018 v 13:57 | Reagovat

[url]http://www.clubfotbal.info[/url]

http://www.gidrant.info

332 WilliamEffiz WilliamEffiz | E-mail | Web | 9. února 2018 v 16:53 | Reagovat

<a href=http://proxyelite.biz/rates.html#vpn>дорогие элитные прокси</a> - продажа proxy, индивидуальные прокси

333 KevinFat KevinFat | E-mail | Web | 9. února 2018 v 17:02 | Reagovat

<a href=https://www.1541.ru>Пассивный Заработок без копейки вложений в новом проекте с уникальным продуктом дешевле Ламинин Laminine LPGN в 3-7 раз!Я спец.по рекламе, но после 3-х лет поиска проекта НАСТОЯЩЕГО, мне есть что рекламировать и зарабатывать настоящие ДЕНЬГИ. Скайп evg7773</a>

<a href=http://www.getyourboomback.com/#_l_2nr> The best remedy for aging AminoBoosters ( AminoPure ) are 3-7 times more affordable as Laminine by LPGN</a>

<a href=http://1541.ru>AminoPure - AminoBoosters в 3-7 раз дешевле, чем Ламинин + Laminine LPGN</a>

334 Brucetes Brucetes | E-mail | Web | 10. února 2018 v 1:35 | Reagovat

<a href=http://sexsaoy.com/>سكس سكس</a>

335 Unumecrubcone Unumecrubcone | E-mail | Web | 10. února 2018 v 12:16 | Reagovat

Confirmed Suggestions And Methods To Get Your Ex Boyfriend AgainHave you ever recently broken up along with your boyfriend? In that case, then you know the way onerous it is to have a relationship come to an end. <a href=http://www.wholesalecheapnflsportsjerseys.com/>Wholesale Jerseys</a>. Using the web will provide you an easy means of choosing the best catering service for your event. Local Pest Control Companies London are the people to call when you are experiencing problems with rodents they are well-versed at dealing with rats and mice in domestic abodes.Our skilled translation services stretch across a number of various needs, therefore we have a tendency to are exceptionally well-equipped to serve you. Air flow must not be constricted,<a href=http://www.wholesalecheapnflsportsjerseys.com/>Wholesale Basketball Jerseys From China</a>, and technicians need room to work when they come out to service your unit. Homes that are overrun by cockroaches call Pest Control Companies London they'll remove bed bugs and ants as well. So regardless of whether you are browsing the Rathausplatz or bordering buildings with spectacular Viennese architecture throughout the day or evening time, you can get pleasure from your ease and comfort foods which includes sizzling dishes following skating.We additionally offer transcription,<a href=http://www.wholesalecheapnflsportsjerseys.com/>Wholesale Jerseys Cheap</a>, voice recording and subtitling services. Even if by yourself can't obtain 1, dress in't strain in excess of it. You should be as committed to ensuring they have a good time as they are to obliging your request for their attendance. They ended up a favored of the American Indians who collected and saved them for winter season. The occasion is special, and you want everyone to enjoy themselves and to feel good.<br>Visit my site:http://www.wholesalecheapnflsportsjerseys.com/

336 RobertHib RobertHib | E-mail | Web | 10. února 2018 v 15:35 | Reagovat

Joseph SandovalWelterweight bout: Josh Neer vs..Normally, its difficult to say no to something especially to a friend or a family member. You should make optimal effort in making your more eye-catching by incorporating enriched content for being well indexed over search engines. The event cannot be left in the hands of just any old restaurant. <a href=http://www.cheapnfljerseys-freeshipping.com/>Cheap NFL Jerseys Free Shipping</a>. Business owners can install eye-catchy digital signage that features rich text, video and graphics.<a href=http://www.cheapnfljerseys-freeshipping.com/>Cheap Jerseys From China</a>. Safety helmets are supplied to ensure security though on the ice.J. Invest in business signage for they stand the test of time and yield better results than expensive traditional methods. This will help you see what others are seeing when it comes to your site.Don’t undervalue your product or services.<a href=http://www.cheapnfljerseys-freeshipping.com/>Cheap Wholesale Jerseys</a>. Ingesting the Bilberry jam let them see better in the dark skies and enabled them to hit their targets a lot more usually.<br>Visit my site??http://www.cheapnfljerseys-freeshipping.com/

337 Offinourf Offinourf | E-mail | Web | 10. února 2018 v 16:12 | Reagovat

A person needs to learn etiquette lessons so that others will enjoy having a conversation with them as they will be perceived as intelligent beings.Our translation team has worked on varied document translation comes in themes starting from finance connected translation, banking document translation, business translation, promotional material translation, legal translation, commercial enterprise connected documents translation, software package translation, academic documents translation, engineering translation, <a href=http://www.cheapsoccerauthenticjerseys.us.com/>Cheap Soccer Jerseys Free Shipping</a>, and plenty of others. every individual linguist works only in his or her own maternal language and at intervals his or her field of experience guaranteeing not solely quality translation, however correct localization at an equivalent time.. Have your documents browse like as if a native has translated them. Nevertheless,how do you you choose to go with what to understand far more about buy? Aren鈥檛 proceeding to be the scissors all of them are identical? Reply isn鈥檛 any, and there are a multi functional all over the nation several exceptional all around different they're also of planning for being the scissorswhich may possibly differ all in excess of the form and circumference and length.Have the knowledge needed to answer questions. Bunches of individuals fall victim to lavish sites, large guarantees, and also the impression of the more a person pays, the higher amount you might get. Its normally sophisticated to tell the person close to you to pass you the salt and not stand up and reach for it yourself across the table. During his career,<a href=http://www.cheapsoccerauthenticjerseys.us.com/>Cheap Authentic Jerseys</a>, Dr.<a href=http://www.cheapsoccerauthenticjerseys.us.com/>Cheap Jerseys China Online</a>. There are many things to consider before even thinking about starting the tedious process. This is what gave the berries their usefulness towards night blindness.<br>Visit my site:http://www.cheapsoccerauthenticjerseys.us.com/

338 Viptelefoniayou Viptelefoniayou | E-mail | 11. února 2018 v 2:52 | Reagovat

Вы сможете звонить абсолютно с любого номера, друга, жены или +77777777777

Предлагаю абсолютно анонимный сервис для звонков со всего мира и по всему миру.
Наши плюсы:
1) Неограниченая бесплатная подмена номера, хоть 1000 раз в день
2) Подмена голоса 6 режимов
3) Абсолютная анонимность, невозможность прослушки и определения местонахождения звонящего.
4) Детализация звонков выдает тот номер, который вы использовали для подмены.
5) Возможность работать через приложение или через специальную сим карту, которую мы вам доставим.
6) Наша сим карта работает по всему миру без роуминга
7) Тарифы на звонки по всему миру от 2 до 20 рублей за минуту
8) Работает на всех платформах и телефонах (Windows, Linux, android, iphone, простая звонилка типа nokia 1100)
На любой компьютерной ос или смартфоне/планшете можно настроить наш сервис через приложение.
На любом аппарате, где есть слот под sim карту можно пользоваться сервисом с помощью нее.

Цены: Настройка, установка, подключение - 5000 руб
Сим карта - 3000 руб + доставка
Звонки 2-20 руб/мин
Пополнение счета - 5-10% от суммы, зависит от метода пополнения

Пройдем любые проверки, сделаем Вам тестовые звонки. Согласны на оплату через гаранта любого авторитетного форума.

Контакты: Почта    - vipsecurecall@gmail.com
Телеграм - @Vip_Security
Jabber   - VipSecurity@xmpp.jp
Icq      - 723882584
Время работы: 10:00-23:00 по МСК

339 TimothyNap TimothyNap | E-mail | Web | 11. února 2018 v 16:47 | Reagovat

<a href=https://opporty.com/company/MA/new-bedford/ashley-mini-mart-inc-8249198>luzo maxi mart</a> - patsys taxi, norton ks motels.

340 RobertSwark RobertSwark | E-mail | Web | Středa v 20:01 | Reagovat

В Москве снять номер, отель на час на ночь, снять отель с сауной http://nomer-na-chas.stohotels.ru/  8-962-959-21-59

341 RaymondCleab RaymondCleab | E-mail | Web | Čtvrtek v 2:57 | Reagovat

【裊裊間串燒酒場】─桃園居酒屋│桃園串燒│桃園清酒│桃園酒場│桃園日式居酒屋 http://yakitori-izakaya.com/

342 Bobcatillug Bobcatillug | E-mail | Web | Čtvrtek v 6:36 | Reagovat

Добродетельный число!
Купил участки под строительство несколько домов - небольшой коттеджный поселок.
Надо купить спецтехнику:...

<a href=http://www.freakboo.com/profile_info.php?ID=351999> Все подробности дозволительно испытывать в статье...</a>|

343 Brianzob Brianzob | E-mail | Čtvrtek v 14:26 | Reagovat

У меня вы можете купить аккаунты mamba по выгодной цене.

Стучите сразу в аську 231538

344 ChrisTiedo ChrisTiedo | E-mail | Čtvrtek v 15:40 | Reagovat

У меня вы можете купить живой аккаунт твиттер по выгодной цене.

Стучите сразу в ICQ 231-538

345 Jameserofe Jameserofe | E-mail | Čtvrtek v 17:15 | Reagovat

У меня вы можете купить аккаунт skype по хорошей цене.

Так же в наличии есть очень очень много других аккаунтов и акков: почтовиков, соц сетей, блог сервисов и т.д и т.п.

Пишите сразу в аську 231-538

346 BryanDic BryanDic | E-mail | Čtvrtek v 18:18 | Reagovat

У меня вы можете купить ретрив аккаунты вконтакте по хорошей цене.

Так же в наличии есть очень много других аккаунтов и акков: почтовиков, соц сетей, блог сервисов и т.д и т.п.

Стучите сразу в ICQ 231-538

347 fredaem1 fredaem1 | E-mail | Web | Pátek v 7:51 | Reagovat

New web work:
http://ramona.blogs.telrock.org

348 rosaliefs3 rosaliefs3 | E-mail | Web | Pátek v 23:16 | Reagovat

Started untrodden snare project
http://bbwdating.erolove.in/?stage.athena
  christian singles online dating find sugar mama for free reviews of dating websites best free swingers site free adult sex date

349 uetozukytoqiUB uetozukytoqiUB | E-mail | Web | Včera v 3:21 | Reagovat

Бесплатная юридическая консультация в Москве http://www.jurist-consultant.ru/
Тел. 8(985)045-08-25 Москва, Пресненская набережная 10

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.