DDF 25

5. dubna 2010 v 18:54 | Jokolo |  Desmond Ford
Deník Desmonda Forda, 25. kapitola


"Tak se ptej." řekl tiše Carlos a promnul si čelo. Seděl u mě na posteli a já pochodoval po pokoji. Brune taktéž seděl u sebe na posteli. Vyjímečně neboxoval. Christoph stál v rohu místnosti. Oba dva chtěli být u mých otázek přítomni.
"Dobrá...Tak začneme. Za prvé: Seš vážně upír?" zeptal jsem se podezíravě.
"Jo." stručně a výstižně.
"Dál...Víš něco o centrále? Si s ní nějak blíž seznámen?" 
"Něco vím." 
"Takže víš, proč mě zajali a trénovali?"
"Ano."
"A řekneš mi důvod?"
Carlos si hlasitě povzdychl. "V centrále pracoval tvůj otec. A bohužel tam stále pracuje. Je to jejich nejlepší voják, protože je upír a to oni moc dobře vědí. Proto tě chtějí. Doufají, že máš stejně schopnosti, jako tvůj otec a že by jsi jim mohl pomoci proti nám."
"A já ty schopnosti mám, že?" ptal jsem se, i když už jsem dávno znal odpověď sám.
"Ano, máš. Proto jsi tak důležitý, proto tě musíme chránit. Kdyby tě získali, upíří rod by nejspíš padl."
"Já bych proti vám nebojoval." odpověděl jsem mu sebejistě.
"Tvůj otec nedávno říkal totéž." řekl bez jakéhokoliv výrazu ve tváři Carlos. Já jeho poznámku přešel beze slova, jako bych jí neslyšel. To bohužel nebyla pravda.
"Takže upíří krev se dědí...Jsem já upír?" ukázal jsem na sebe.
"Zčásti. Máš upíří schopnosti, plnohodnotný nejsi."
"Dá se toho nějak zbavit?" vyptával jsem se dál s nadějí v hlase.
"Ano."
"Jak?"  rozsvítila se ve mně naděje.
"Přiložíš zbraň ke spánku a stiskneš." odpověděl jednoduše.
"Jiný způsob není?"
"Nevím o něm." zakroutil hlavou Carlos.
"Dobře. Dál. Kde je William? Už jsem ho neviděl několik týdnů." 
"V bezpečí."
"Co? jak to myslíš v bezpečí? Co je s ním? Je v centrále?"
"Ne. William musel centrálu opustit kvůli tomu, aby tě ochránil. Tu noc na Arlingtonském hřbitově zabil jednoho muže centrály. Pamatuješ si to? Přijel tam v autě a začal se vyptávat, William ho zastřelil. Ten muž se jmenoval Ralph." Carlos se na chvíli odmlčel, odkašlal si a pokračoval. "Byl to jeden z nejvýše postavených členů centrály. Původně si ředitel společnosti myslel, že jsi to udělal ty, pak se zjistilo, že to byl William a že spolupracuje s upíry. Patří mezi tři nejhledanější osoby, hned po tobě a Miraltě. Takže proto se musí schovávat. Je hledaný ve všech amerických státech."
"Ve všech státech? To má centrála takový vliv?" ptal jsem se vyděšeně. Často jsem přemýšlel, že bych mohl utéct za hranice, takže to, že bych byl hledaný po celé Americe se mi opravdu nelíbilo.
"Nemluvím o centrále. Copak ti to William neříkal? Centrála spolupracuje s policíí, hasiči, prostě s celým státem. Jakmile se v centrále něco přihodí, policie o tom ví."
"Takže jsem hledaný i policií?" ptal jsem se zděšeně.
"Ano, ale nejen díky centrále."
"Jak to myslíš?" nechápal jsem jeho poznámku.
"Copak si to neuvědomuješ? Zmizel jsi z domu, když tě odtáhla OENO. Prostě jsi najednou zmizel, v tvém bytě zůstaly stopy po zápase. Tvá matka to samozřejmě dala vědět policii, takže si teď každý myslí, že jsi byl unesen. Což je vlastně pravda." dořekl Carlos.
"Tak v čem je problém? Proč teda utíkám před policií, když mě vlastně chtějí zachránit?!" opět ve mně svitla naděje.
"Oni tě NECHTĚJÍ ZACHRÁNIT! Centrála jim řekla, že to ona tě unesla. Jakmile jsi ale s Williamem a tady s Brunem utekl," mezi řečí ukázal na Brunea, který seděl na posteli a zaujatě poslouchal. "Tak o tobě centrála opět dala vědět policii. A když zemřeli na hřbitově ti dva lidé,  centrála to svedla na tebe a na Williama. Takže se z uneseného chudinky stal krvelačný vrah. Nechtějí tě zachránit, snaží se tě zatknout a poté předat centrále." vypadal, že je mu téměř špatně z toho, co mi tu musí říkat.
Snažil jsem se jeho pesimistickou řeč nevnímat a zeptal jsem se tedy na něco dalšího. "Když už mluvíme o hřbitově, o co tam šlo? Kdo byli ti dva, co tam mě a Brunea omráčili?"
"Dva? Byli tři, chlapečku...Pořád se ještě máš co učit. Počítání je základ..." konečně se nepatrně usmál.
"Tři? Jakto? Jeden na vozíčku a jeden, co omráčil Brunea! A jak vůbec víš, kolik jich tam bylo?" ptal jsem trochu vyděšeně a zároveň nakvašeně.
"Byli to upíři. Všichni do jednoho. Proto to vím. A opravdu byli tři. Jak už si říkal, jeden na vozíčku," zvedl palec. "Poté jeden, co praštil Wayce," zvedl i ukazováček. " A poté jeden, díky kterému jsi zjistil, že na hřbitově nejste sami. Copak si nepamatuješ, jak jsi házel ty sněhové koule a trefil jsi někoho do obličeje? Byli tři, jak vidíš." Měl pravdu. Došlo mi to až teď.
"Moment, jak víš, že jsem ho trefil? A jak víš, že to bylo přesně do obličeje?!" opět jsem zvýšil tón hlasu.
"Protože mě to dost bolelo a poznám, když mě někdo trefí do ksichtu! Pěkně si mě tenkrát nasral. Pak jsem na radu Williama odešel do památníku, kde jsem na vás dva počkal."
"Takže to jsem trefil tebe?" zeptal jsem se překvapeně. Carlosovi začalo cukat v koutku, ale přikývl. "Promiň," řekl jsem a zasmál jsem se. Christoph i Brune se smáli taky.
"A co jste na tom hřbitově vlastně dělali?" poprvé za tu dobu promluvil Brune.
"Byli jsme tam kvůli Desovi. Když jsme tě uspali, tak jsme ti poté odebrali krev, aby jsme zjistili, jestli jsi opravdu upír a syn svého otce. Z tvé krve jsme zjistili velice silnou reakci s adrenalinem a i když nejsi upír, tak ta rekace byla davkrát silnější než u upírů." pronesl a prohrábl si černé vlasy. Poté si zapnul knoflík na rukávu tmavě modré košile, který se mu rozepnul.
"A čím to je, že je ta reakce tak velká?" ptal jsem se udiveně. Opět mi bylo řečeno, že jsem něčím vyjímečný...Bohužel.
"To je právě to, co nikdo neví." řekl a pokrčil rameny.
Napadla mě další otázka, pro mě velice důležitá. "Víte něco, o mojí matce?" otázku jsem prohodil velicetiše, jako kdybych se bál odpovědi.
"Žije normální život, jako předtím. Je v bezpečí a pod ochranou upírů, poněvadž nám bylo jasné, že jakmile tě William z centrály unese, bude se pátrat u tvé matky. A protože by Blunc mohl něco podniknout, myslím styl únos a vydírání, dali jsme jí pod ochranu. Takže neboj, tvá matka je v bezpečí. Bezpečnější a hlídanější místo je jen tento bunkr..."

*
"Kolik je v tom bunkru lidí?" ptal se žoldák uvnitř helikoptéry, která zrovna přelétávala nad východní částí města. Přímo pod nimi byl komplex budov, pod kterým se měl údajně nacházet onen bunkr.
"Něco kolem šedesáti ozbrojených a asi třicet neozbrojených žen a dětí." odpověděl mu jeho velitel.
"A ty děti, s těma co?" ptal se podezřívavě voják, i když tušil odpověď.
"Naším rozkazem je všechny zabít." oddechl si lítostivě muž.
"Doufal jsem, že to neřeknete..."
"Když to uděláme, každý ze skupiny bude finančně zajištěn do konce života. Ta organizace věděla, že budeme proti, ale má hodně do nabídnout. Je to naše práce."
"Zabíjení dětí není žádná práce...." špitl tiše muž a povolil si límec uniformy. Jeho šéf dělal, jako by poslední poznámku neslyšel.
"Kolik nasadíme lidí?" vyptával se jiný muž ve vrtulníku velitele. Dohromady bez pilotů jich uvnitř bylo asi pět.
"Hodlám nasadit něco kolem stovky lidí, každému plnou výbavu."
"Cože? Neříkal jste, že jich tam je jen šedesít bojeschopných? Na co tolik lidí?" udiveně se ptal zase jiný muž.
"Bylo mi řečeno, že tolik lidé potřebujeme. Alan Blunc nám všechno zafinancoval."
První muž nevěřícně kroutil hlavou. "Tolik lidí s plným vybavením na padesátku bezdomovců zalezlých v podzemí? Ten Blunc musí být blázen..."
"Naším úkolem je to splnit, když už zaplatil. Prostě budeme plnit rozkazy. S plány vás seznámím na zemi. Teď mlčte a pište každé detaily, které uvidíte." řekl a opět zapsal něco do bloku, který měl na koleni.
*"Smím se za ní jít podívat?" tato otázka mi v hlavě tkvěla už dlouho, ale bál jsem se na ní zeptat.
"Co prosím?" vytřeštěně na mě zíral Carlos.
"Moc dobře jsi mě slyšel." 
"Máš pravdu, slyšel, jen jsem myslel, že žertuješ." dál kýval nevěřícně hlavou Carlos.
"Proč bych žertoval? Tak půjde to, nebo ne?" 
"Ne, samozřejmě to nepůjde!" začal Carlos švihat rukama ve vzduchu, jako kdyby to byla bůhvíjak šílená otázka.
"Proč ne?"
"Proč ne?!" zopakoval nejméně dvakrát hlasitěji mou otázku Carlos.
"Protože jakmile opustíš tenhle buknr, všichni, co se pohybují v tvé blízkosti jsou rázem hledané osoby centrály! A když je někdo hledaný, většinou to neznamená ho odchytit, ale na místě ho zastřelit!" řval Carlos naštvaně.
"Nechápu to." zakroutil jsem nevěřícně hlavou.
"Nechápeš to?! Dobrá, objasním ti to znovu..." nadechl se Carlos. "Jakmile jsi centrálu opustil, centrála se vydala tě pátrat, posílala pro tebe dokonce své lidi, což jsem nikdy neviděl, pátrá po tobě i policie a jak už jsem ti řekl, jakmile tebe nebo někoho v tvé blízkosti uvidí, zastřelí ho! Tvou matku sledují, stejně tak jako tebe, jakmile se hneš z tohoto bunkru! Nemůžeš už se stýkat s nikým, koho jsi kdy znal! Pochopíš to konečně?!" řval Carlos. Já jen pokýval hlavou. "Výborně." řekl Carlos a opět se posadil zpátky na postel.
"Když mě sledují, jakmile vyjdu z bunkru..." zamyslel jsem se. "To znamená, že oni vědí, kde jsem? Kde se všichni skrýváme?" v tu chvíli se mě zmocnil nesmírný strach, že každou chvíli někdo na bunkr může zaútočit.
"Pochopitelně." přikývl Carlos.
"Proč něco nepodniknou, když tak moc touží mě zabít? Proč na nás už nezaútočili?" zeptal se pro změnu Brune a podrbal se v krátkých vlasech.
"To je to, co my nevíme. Teoreticky nás tu mají na talíři, nemáme kam utéct, my můžeme jen čekat a doufat, že nezaútočí." vmísil se do rozhovoru Christoph.
"Proč by útočili?" ptal jsem se nechápavě.
"Kvůli tobě, blboune." odpověděl mi Brune a odfrknul si.
"Takže..takže dokud tu budu, je jisté, že zaútočí?" otočil jsem se na Christopha.
"Už to tak vypadá." kývl Christoph smutně.
"Ti lidi v bunkru kvůli mně ale můžou zemřít, ne?" došlo mi najednou. Nechtěl jsem mít na svědomí více než padesátku lidských životů.
"A právě kvůli tomu je tu Carlos." ukázal Christoph na upíra, který seděl přede mnou.
"Jak to myslíš? Já myslel, že mě má chránit před centrálou, ne?!" pomalu jsem začínal chápat.
"Nejen před centrálou. Ti lidé tady v podzemí se bojí o svůj holý život, a to kvůli tobě. Už několikrát mě žádali, vyhrožovali a vydírali kvůli tomu, abych tě vydal centrále. Drtivé většině se nechce kvůli tobě umírat." Christoph se přestal opírat o ze´d a vyšel směrem ke dveřím. Já jsem ho ale zarazil.
"Proč mě teda před nimi chráníte? To chcete vyměnit můj život za životy nevinných žen a dětí?! Proč mě tu držíte?!" řval jsem mu do obličeje. On se mi vysmekl a dal mi ránu do obličeje, až se mi spustila krev z nosu. Se svou ránou by mohl konkurovat i Williamovi.
"Jednou všechno pochopíš..." sykl tiše Christoph, zakroutil nade mnou hlavou a odešel z místnosti.
*
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 potihcpd potihcpd | Web | 5. dubna 2010 v 21:47 | Reagovat

wow

(naprosto genialni...)

2 Jokolo Jokolo | 6. dubna 2010 v 16:24 | Reagovat

To wow nebo ten pribeh? :-)

3 potihcpd potihcpd | Web | 6. dubna 2010 v 22:11 | Reagovat

vsekno ;-)

4 Kely Kely | 15. dubna 2010 v 16:43 | Reagovat

hele člověče... zaostáváš :D

5 potihcpd potihcpd | Web | 16. dubna 2010 v 17:02 | Reagovat

kely: jak tmyslis?

6 Jokolo Jokolo | 16. dubna 2010 v 18:26 | Reagovat

Pac to vypada, ze uz sem nikdo nechodi

7 Kely Kely | 19. dubna 2010 v 16:56 | Reagovat

P: jako že nepíše...
J: Ale chodí, ale moc nepíšem komentáře protože nestíháme :D

8 Safira Safira | 25. května 2010 v 16:05 | Reagovat

Mno jo, no :-D delší dobu sem sem nechodila, jaksi nebyl čas, ae teď ve mně máte zase skalní fanynku :-D  :-D  :-D a je jedno, že to Jokolovi trvá.. hlavně že vůbec píše 8-)

9 Dorothylop Dorothylop | E-mail | 18. července 2017 v 22:07 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
Good luck!

XRumer20170718

10 Arlenenug Arlenenug | E-mail | 22. července 2017 v 0:48 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another categories of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
See you later ;)

XRumer20170721

11 Arlenenug Arlenenug | E-mail | 23. července 2017 v 1:59 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
Good luck!

XRumer20170721

12 Flossiesic Flossiesic | E-mail | 26. července 2017 v 13:33 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captcha breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another categories of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
Good luck ;)

XRumer20170725

13 ThesisWriting ThesisWriting | E-mail | Web | 26. července 2017 v 15:28 | Reagovat

Thesis Writing Service - EssayErudite.com

If you look for a trustworthy <a href=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/>thesis writing service</a> and want to benefit from a higher grade, your editors, proofreaders, and instructors are here to lend you a hand.
Some students afraid of hiring professional writers due to ethical issues. As a result, they fail the course due to various reasons not able to defend their degree.
You should note that there is nothing wrong with opting for a <a href="https://essayerudite.com/thesis-writing-service/" />thesis writing service</a>. EssayErudite is certainly the best place for that.

14 MariaKig MariaKig | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 1:48 | Reagovat

Мечтаете разнообразить сексуальную жизнь? Добиться принципиально новых ощущений позволят игрушки для взрослых

Один из самых распространенных методов достигнуть сильных ощущений – <a href="https://afroditalove.ru/category/vibromassazher-vibrator/">купить вибратор</a>. С его помощью достаточно проcто добиться дополнительной симуляции эрогенных зон. Только не используйте его в одиночестве, доверьтесь своему любимому. Это упрочит вашу эмоциональную связь и позволит стать более раскованными и открытыми друг с другом.</p>
Также среди интим-товаров распространены эрекционные кольца, наручники, различные стимуляторы и смазки. Начните с чего-нибудь одного, не бойтесь эксперементировать с разными вариантами, и вы непременно сможете найти то, что придется по душе вам обоим.</p>
Стоит отметить: <a href="https://afroditalove.ru/category/prezervativy/">купить презервативы</a>, вагинальные шарики, фаллоиммитаторы, вакуумные помпы, и остальные <a href="https://afroditalove.ru/">секс-игрушки</a> можно в интернет-магазине «Афродита» (afroditalove.ru).</p>

15 Carolynfub Carolynfub | E-mail | 4. srpna 2017 v 18:25 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
See you later ;)

XRumer201708

16 Carolynfub Carolynfub | E-mail | 4. srpna 2017 v 23:31 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
See you later ;)

XRumer201708

17 Carolynfub Carolynfub | E-mail | 5. srpna 2017 v 15:31 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck ;)

XRumer201708

18 Hensleyfeeli Hensleyfeeli | E-mail | Web | 11. srpna 2017 v 19:41 | Reagovat

Всем добрый день.
Уважаемые форумчане порекомендуйте компетентного знатока для продвижения <a href=http://seomaniya.com>сайта</a> с небольшим бюджетом.
Спасибо!

19 Haroldvem Haroldvem | E-mail | 12. srpna 2017 v 0:05 | Reagovat

How to get ex boyfriend back long distance

If your ex-partner was the one who walked away from the relationship, it may have been for all kinds of reasons. You miss him and truly believe time around you will make him miss you too. In an effort to help you make the choice for you and your specific situation, here are some general guidelines from the experts at.  
<a href=http://marriageway.win/get-your-ex-boyfriend-back-by-ignoring-him-gif/>Get your ex boyfriend back by ignoring him gif</a>

Female bodybuilders are not attractive men

Why get back with your ex when everyone is telling you the opposite. In the long-term they are of no consequence (they may even improve your chances down the line because if your ex ever emotionally wavers, he will remember that at the very least, you actively fought for him. And I grew to fall madly in love with him.  
<a href=http://samarriage.top/get-ex-back-first-contact/>Get ex back first contact</a>

Accepting that you're not attractive to women

The features are more angled, with a broad chin and strong jaw squaring the shape off. Women love to blame men for all the ills of the world, especially their little corner of the world. If you want to learn how to get your ex back properly, you can sign up for our newsletter to learn more.  
<a href=http://marriagewards.win/how-do-i-know-if-my-ex-gf-wants-me-back/>How do i know if my ex gf wants me back</a>

What makes a man's face attractive

Trust me and good luck. I mean, we re in a relationship, but It feels like I m the only one invested in it, and I constantly feel neglected. Though successful men are not usually so public about their emotions, a bad breakup is seen as a scarlet letter to their circle of friends or colleagues.  
<a href=http://irelation.men/dreaming-of-getting-back-together-with-your-ex/>Dreaming of getting back together with your ex</a>

Can i get my ex back after 3 months

Take action before it? Funny how this happens. Common Raspberry - Rubus strigosus.  
<a href=http://samarriage.top/know-your-body-type-men-are-most-attracted/>Know your body type men are most attracted</a>

Is it right to try to win my ex back

For example, someone may cook a nice dinner and be very sweet before asking the other person for money or help with a project. Flying first-class is an experience I recommend to everyone. These are some of the techniques that are inside the program.  
<a href=http://attracter.men/what-can-attract-centipedes-in-basement/>What can attract centipedes in basement</a>

Getting back with your ex

Female Body Shape Men Like the Most. This is where the power of Thirsty Roots comes in. I pass one of my son?  
<a href=http://marriagewards.win/win-your-ex-girlfriend-back-after-break-up/>Win your ex girlfriend back after break up</a>

20 BarbaraGoavy BarbaraGoavy | E-mail | Web | 12. srpna 2017 v 8:46 | Reagovat

Как Стать Страховым Агентом ОСАГО

-----------------------------------
Как Абсолютный продаж iPhone смартфонов СанктПетербурге 5S лидер в среди кредит в купить в. От 500 до грн Сервис подбора кредита Украина. Оставшаяся часть портфеля распределена между ссудами до года (12,9%) и овердрафтами. Как взять кредит наличными, описывается в этой статье. Как оплатить кредит «Ренессанс»? Как правило, это крупные компании, долгое время представленные на страховом рынке. Как подготовиться к суду - почитайте материалы на специализированном сайте серый кардинал Разделы ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ - ЗАНИЖЕНИЕ ВЫПЛАТЫ, КОНФЕРЕНЦИЯ и другие. Залог и поручители не требуются, условия кредитования всегда остаются неизменными, а предварительное решение о получении кредита можно получить по телефону за 10 минут. Именно она позволяет оценить платежеспособность клиента и принять решение о согласовании или отказе. Для проверки состояния счета на своей кредитной карте необходимо найти раздел «Счета» и выбрать там необходимый договор, после чего нажмите «Открыть информацию по счету». Максимально допустимый размер кредитной линии на сегодняшний день – 300 тысяч рублей. На сегодняшний день существенно увеличилось количество мошенников и способов обмана граждан, желающих сэкономить время или денежные средства на товарах и услугах.

Перейдите ниже по ссылке, чтобы получить кредит:

http://kredit.bestsky.info/

21 Stevenglabe Stevenglabe | E-mail | Web | 12. srpna 2017 v 8:47 | Reagovat

A little music video for one of my favorite songs, it's a tad dark... This upload is a little bit different than the ...
Calm Soothing Nature – Calm Nature Sounds, Earth Music, Peaceful Nature, Tranquil Music, Deep Rest. By Nature Sounds. 2017 • 15 songs. Play on Spotify. 1.
I made this instrumental song called "Melancholy". Electric Piano-Violoncello Solo-Strings.....I'm not a pro ...
Cinematic Music | YouTube Audio Library ... Tomorrow - Bensound (Royalty Free Music). by Audio .... <No>Copyright Music] Let the Show Begin - HookSounds.
Sleep music: Non stop music for Sleeping,Relax,Meditate,Massage,Yoga. ... Music, Baby Music,Music for Baby ...

<a href=http://audiojungle.net/item/christmas-piano/19056234/>Radio 2 Playlists, Radio 2 Playlist: Easy - Music Played - BBC</a>

22 Richardnew Richardnew | E-mail | Web | 12. srpna 2017 v 22:53 | Reagovat

Good day dear users!
I need the qualified help, this video really will help me to earn money on binary options? If you don't know the answer, I ask you to send this video to your friends who will be able to help me!
Look, please, what do you think about it? Thank's!
https://www.youtube.com/watch?v=r1mmRzUdxo8

23 RomanGriem RomanGriem | E-mail | 13. srpna 2017 v 20:06 | Reagovat

порно фото зоофилов
спайс бесплатно
зоо порно ролики
<a href=http://pravogolosa.net/>детский секс порно</a>
зоо порно с собакой
зоофилы видео бесплатно

24 RomanGriem RomanGriem | E-mail | 14. srpna 2017 v 20:27 | Reagovat

зоо порно рассказы
снят проститутки
детское порно фото
<a href=http://pravogolosa.net/>детское порно вк</a>
курьер курительных смесей
купить наркотик цена

25 Alex4Teeni Alex4Teeni | E-mail | 15. srpna 2017 v 0:13 | Reagovat

Хорошего дня! Интересный у вас сайт!

Вчера в yandex нашел eq7 2040 c в компании prom electric. Рекомендую!

Успехов всем!

26 MotnookVab MotnookVab | E-mail | Web | 15. srpna 2017 v 12:10 | Reagovat

Фронтон - завершение (обычно треугольное реже — полуциркульное) фасада здания, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания.
ecostroydom.ru - тут более подробно нашел. А есть еще какая информация?

27 RomanGriem RomanGriem | E-mail | 15. srpna 2017 v 22:42 | Reagovat

проститутки уфы
купить огнестрельное оружие
детское порно эротика
<a href=http://pravogolosa.net/>детские порно истории</a>
детское порно девочек
спайс бесплатно

28 tiffanyrs4 tiffanyrs4 | E-mail | Web | 16. srpna 2017 v 0:13 | Reagovat

Shemales from group networks  
http://shemales.blogporn.in/?blog-kailyn
  shamle sex movies shemal pict sex videos shemals ladyboy freeshemale vids

29 Demariovem Demariovem | E-mail | 16. srpna 2017 v 11:43 | Reagovat

Stage dance definition essay

Now sponsored by the National Association of Student Financial Aid Administrators. Years of constant arguing, compromises and cynical ideas about slavery pushed this so called "United Nation" into an atrocious collision between the Northern abolitionists and the Southern proslavery farmers and plantation owners. Secondly, the current education system does not lay much emphasis- on the vocational education.  
<a href=http://itpresitper.comeze.com/docs/1487-ball-state-admissions-essay>Ball state admissions essay</a>

Perspectives of psychology essay scholarships

The responder is made privy to the Black homestead where Mary lived as a servant. Isinumpa niya na siya ay maghihiganti sa kanyang mga kaaway. The chicken (Gallus gallus domesticus) is a domesticated fowl, a subspecies of the Red Junglefowl.  
<a href=http://creamocexac.comeze.com/doc/1243-learn-write-essay-online-free>Learn write essay online free</a>

Into the world essay questions

These strengths and weaknesses both derive from his attempt to unite philosophical ideas and lyricism within a symbolic form in which the image would evoke its deeper meaning. Flower Study, Rose of Sharon. Related post: Post navigation Thoughts on Tbeak April 19, 2014 at 5:51 pm Easy.  
<a href=http://fracaqawgio.comeze.com/essay/2073-environment-and-nature-essay-example>Environment and nature essay example</a>

Genetic variation and evolution essay prompt

She creates a poetry that, like the violin playing she invokes, sounds with "hurting love. Ancestor Worship and Korean Society. This experience prepared him for starting his own business.  
<a href=http://dimerkare.comeze.com/docs/311-English-101-essay-example>English 101 essay example</a>

Abuse of the elderly essay writing

Tourists come here to see our native wildlife in its natural environment and not to see it in cages and cement pools. Stri Bhrun Hatya Essay In Marathi Educational Trust, 1976. Dollars won If essay writer million If i won million dollars essays - I won million essays If dollars college ow labels affect me essay rinaldi a farewell to arms analysis essay write a 5 paragraph essay.  
<a href=http://tiomikqueting.comeze.com/doc/1735-Soumission-michel-houellebecq-critique-essay>Soumission michel houellebecq critique essay</a>

Problem solution essay topics technology credit

As Duncan muses about the treachery of the Thane of Cawdor at the beginning of the play, for example, Macbeth enters the scene. What do they tell us. Hominid ancestors may have knuckle walked, Science 287(5461):2131, 2000.  
<a href=http://dethuperzoo.comeze.com/essay/743-university-of-chicago-essay-tips-for-scholarships>University of chicago essay tips for scholarships</a>

My healthy diet essay

Deadline 12 opened book in foreground, mountains in back. Excessive effort leads to poor results for some athletes, but there are situations that require maximum motivation of an athlete. Huck still looks up to and admires Tom.  
<a href=http://bannacurle.comeze.com/doc/2788-Issue-of-importance-college-essay>Issue of importance college essay</a>

30 StephenPhawn StephenPhawn | E-mail | Web | 16. srpna 2017 v 15:05 | Reagovat

ทางเข้า SBOBET - SBO Mobile | แทงบอลมือถือ แทงบอลออนไลน์ รวมลิ้งค์ทางเข้า SBOBET ล่าสุด
<a href=https://www.sbobet7x.com/ทางเข้า-sbobet/><u><b>แทง บอล ให้ ได้ เงิน</b></u></a>

รวมลิงก์ทางเข้า sbobet ทุกช่องทาง อัพเดทใหม่ล่าสุดทุกวัน พร้อมโปรโมชั่นโดนๆจาก SBOBET Thailand ‎การเดิมพันบนมือถือ ‎โปรโมชั่น ฝาก-ถอน เงินสด กับ‎สมัครสมาชิก
ทางเข้า SBOBET|sbo222|sbo333|sbo128|sbo666|sbo168 ทางเข้าเล่นSBOBET มีหลายทางเข้า ได้แก่ sbo111,sbo222,sbo333,sbo666,sbo128,sbo168 เป็นต้น
ทางเข้า sbobet (อัพเดทแล้ว) | ผู้ให้บริการ แทงบอลออนไลน์ใน ประเทศไทย SBOBET(เอสบีโอเบท) อันดับ 1 ได้รับความนิยมมากที่สุด
ทางเข้า Sbobet Online - แทงบอลออนไลน์

<a href=https://www.sbobet7x.com/วิธีการแทงบอลออนไลน์/><u><b>แทงบอล 2 ฝั่ง</b></u></a>

พนันบอลออนไลน์ Sbobet บอลสเต็ป หรือ แทงบอลออนไลน์ ราคาสูงต่ำ และอื่นทางเข้า SBOBET ASIA แทงบอล สโบเบ็ต SBOBET MOBILE ฟรี 20%
ทางเข้า SBOBET ASIA แทงบอลออนไลน์ สโบเบ็ต SBOBET THAI มาพร้อม ทางเข้าสโบ แทงบอล รวมลิ้งค์ ทางเข้า SBOBET MOBILE ใหม่ล่าสุด SBOBET เข้าไม่ได้
ทางเข้า SBOBET - Sbobet7x - แทงบอลออนไลน์ ทางเข้า SBOBET LINK รับฟรี! 50% เสียคืน 20% เข้าสโบเบ็ตไม่ได้ ที่นี่เข้าได้แน่นอน SBOBET LOGIN ทั้ง SBOBET Mobile SBOBET iphone SBOBET Wap
ทางเข้า sbobet | เราคือผู้ให้บริการพนันออนไลน์ sbobet gclub เข้า sbobet ไม่ได้ หาทางเข้า sbobet ได้เลยที่นี่กับเราให้บริการ แทงบอลออนไลน์ sbobet คาสิโนออนไลน์ gclub ที่มีความมั่งคงมาตลอด 5 ปี
ทางเข้า SBOBET - SBOBET Mobile สโบเบท Asia สโบเบ็ต Link SBO ล่าสุด

<a href=https://www.sbobet7x.com/ทางเข้า-sbobet/><u><b>login sbobet</b></u></a>

ทางเข้า SBOBET Link ทางเข้า SBO ล่าสุด สโบเบท Mobile สโบเบ็ต Asia สมัคร SBOBET รับเพิ่มสูงสุด 1500 บาท ลุ้นอีก 20000 บาท ฝากถอนภายใน 5 นาที
ทางเข้า Sbobet - ทางเข้า Sbobet. SBOBET เป็นผู้ให้บริการรับเดิมพันเกมส์พนันต่างๆซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ได้รางวัลผู้นำด้านการเดิมพันออนไลน์
ทางเข้า SBOBET - SBOBET ฟรี 50% ทางเข้า SBOBET เพิ่ม 10% ทุกยอดฝาก! สโบเบ็ตเข้าไม่ได้ sbo128 SBO 168 sbo222 SBOBET LOGIN sbo333 sbo666 สโบเบท.

<a href=https://www.sbobet7x.com/ทางเข้า-sbobet/><u><b>sbobet ขึ้น account problem</b></u></a>

Sbobet รับแทงบอลออนไลน์ ฝาก-ถอนไม่จำกัด 24 ชั่วโมง ไม่มีขั้นต่ำเว็บ แทงบอลออนไลน์ อันดับ 1 ต้อง sbobet7x.com ให้บริการ แทงบอล Sbobet อย่างเป็นทางการไม่ผ่านเอเย่น ฝากไม่เกิน 5 นาที ถอนไม่เกิน 15 นาที ไม่มีขั้นต่ำ บริการ 24 ชม.
‎ทาง เข้า Sbobet ‎สมัครเล่น Sbobet ทางเข้า SBOBET เว็บแทงบอลออนไลน์ พนันบอลออนไลน์ บริการตลอด 24 ชม
สมัครSBOBET แทงบอลออนไลน์ หรือ พนันบอลออนไลน์ กับเราวันนี้ รับ โบนัส50% ที่นี้ที่เดียวเว็บนี้มีแต่ติดต่อเล่น sbobet กับเราได้ตลอด 24 ชม.ค่ะ.
‎Sbo128|sbo666‎แจ้ง ฝาก เงินแจ้ง ถอนเงินSbobetแทงบอลออนไลน์ ไม่มีขั้นต่ำผ่านเว็บ Sbobet บริการ 24ชม

แทงบอล Sbobet เว็บไซต์ แทงบอลออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศ ที่มีผู้เล่นมากที่สุด ให้บริการฝากถอน ตลอด 24 ชม ไม่จำกัดรอบแทงบอลออนไลน์ ตัวแทน sbobet หนึ่งเดียวของไทย ฟรีโบนัส 50% แทงบอลออนไลน์ กับ Sportonlinethai ตัวแทน sbobet เว็บไซต์แทงบอลที่ดีที่สุดในเอเชีย ได้มาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ ฝาก-ถอน รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง สมัครเลยสมัคร SBOBET เว็บแทงบอลออนไลน์ พนันบอลออนไลน์

<a href=https://www.sbobet7x.com/ทางเข้า-sbobet/><u><b>sbobet ฟิลิปปินส์</b></u></a>

สมัครแทงบอล SBOBET เว็บพนันบอลออนไลน์ รับฟรี 50% เสียคืน 20% เพิ่ม 10% ทุกยอดฝาก! แทงบอลกับเรา เว็บแทงบอลออนไลน์ อันดับ 1Sbobet แทงบอลออนไลน์บนมือถือ ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ำ24ชั่วโมง Sbobetstep เว็บไซต์แทงบอลออนไลน์ Sbobet มาตรฐานสากล มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ำ ไม่จำกัดรอบการถอน เล่นได้ตลอด 24 ชั่วโมงสมัครแทงบอลออนไลน์Sbobet ทางเข้า Mobile Link - เราคือตัวแทนเราคือตัวแทนสมัคร Sbobet แทงบอลออนไลน์ ฝากถอน24 ชม. อัพเดททางเข้า Link Mobile เมื่อเข้าไม่ได้ โบนัสและโปรโมชั่นเพียบสมัคร แทงบอลออนไลน์ เล่นบอลสเต็ปขั้นต่ำ2 แทงต่ำสุด20บาท บอลเดียวต่ำสุด50บาท มือใหม่แทงบอลเข้าใจง่าย เล่นบอลบนมือถือได้ เป็นเว็ปพนันออนไลน์ที่แทงบอล แทงบอลออนไลน์ฝากเงินไว 30 วินาที เล่นได้เลย

<a href=https://www.sbobet7x.com/ทางเข้า-sbobet/><u><b>ช่องทางเข้า sbobet มือถือ</b></u></a>

แทงบอล เว็บแทงบอลออนไลน์ มวย หวย ป๊อกเด้ง ไฮโล ไก่ชน เล่นง่าย ภาษาไทย เล่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โปรโมชั่นดีๆทุกสัปดาห์ บริการว่องไว ฝากเงินภายใน 30 วินาที.
สมัคร SBOBET แทงบอลสโบเบ็ต ขั้นต่ำเพียง 100 บ. รับเคดริต SBO ฟรี 40% คือผู้ให้บริการ แทงบอลออนไลน์ ผ่านเว็บ SBO ที่มีความมั่นคง ปลอดภัยสูง ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง. ฝากถอนรวดเร็ว เริ่มต้นทดลองใช้บริการขั้นต่ำเพียง 100 200 300
ทางเข้า sbobet,sbobet,sbo,แทงบอลออนไลน์,แทงบอล,พนันบอลออนไลน์,SBOBET,SBO,sbo222,sbo333,sbo128,sbo168,sbo666,ทางเข้าsbobet

31 Avia777Mut Avia777Mut | E-mail | 17. srpna 2017 v 2:01 | Reagovat

<b>Авиабилеты по РУ за 60 процентов от цены кассы.</b> по МИРУ - 50%| <b>Телеграмм @AviaRussia</b> только этот, другие не используем.

Надежно. Выгодно. Без слётов. И БЕЗ каких-либо проблем.

Оплата:
ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
Рады сотрудничеству!
________

авиабилеты скидки спецпредложения
дешевые билеты вим авиа
купить билеты +на самолет дешево +все авиакомпании
купить билеты москва симферополь авиабилеты недорого
купить авиабилеты дешево онлайн аэрофлот

32 Justingep Justingep | E-mail | Web | 17. srpna 2017 v 15:13 | Reagovat

<a href=http://www.jbereg.ru>www.jbereg.ru</a>

33 RomanGriem RomanGriem | E-mail | 17. srpna 2017 v 23:23 | Reagovat

проститутки иркутска
детское порно картинки
проститутки краснодара
<a href=http://pravogolosa.net/>порно детские письки</a>
детский секс порно
купить наркотики киев

34 joannqo60 joannqo60 | E-mail | Web | 17. srpna 2017 v 23:45 | Reagovat

Redesigned starkers pictures  
http://shemaledating.sexblog.pw/?angel
  erotic drama movies erotic shows adult films erotic radio erotic portraits

35 ellenro3 ellenro3 | E-mail | Web | 18. srpna 2017 v 0:52 | Reagovat

Gay porn website  
http://blackgay.net.erolove.in/?page-addison
  gay club gay youtube gay dad gay retirement communities gay relationships

36 rasskazia rasskazia | E-mail | Web | 19. srpna 2017 v 8:27 | Reagovat

Прекрасный августовский вечер. Я проснулся от того, что мой пес лизал мне лицо. Накануне была какая-то вечеринка с приемом алкоголя в количестве, несовместимом с жизнью. Я открыл глаза. У меня было «легкое, ненавязчивое» похмелье. Выражалось оно в частичном параличе половины моего тела. То есть, правая рука и правая нога не слушались мозга. Ещё я оглох, и левый глаз перестал видеть. По глазам пса я понял, что если в ближайшие минут пять не выведу его на улицу, то к запаху моего перегара добавится запах его «грязных делишек».
Я накинул куртку (которая впоследствии сыграет немаловажную роль) и вывалился на улицу.
Я дополз до ларька. Жестами показал, что мне надо два пива. Одно из которых было уничтожено моментально. А жизнь-то по ходу налаживается... И посему решено было отправиться на прогулку в Ботанический сад. Это минут двадцать ходьбы.
И вот я на месте: собаки, люди, вечер, тепло. То ли пиво, то ли вчерашняя вечеринка, сейчас сказать трудно, но мой организм испытал первую волну. Люди, вас когда-нибудь переезжал каток? Меня в тот день переехал. Он наехал мне на голову и медленно начал двигаться по направлению к ногам. Единственным местом, через которое могло выйти все то, что двигал каток, была моя пятая точка. Холодный пот в одно мгновение покрыл все мое тело. Моя попа спросила у меня:
— Слышь, брат, а может, в туалет?
И в тот же миг волна пошла на убыль и пропала вовсе. Ну дураку понятно, что надо потихоньку идти домой. Но, с другой стороны, все прошло, жизнь прекрасна. Поэтому я прислонился к дереву и закурил.
Вторая волна пришла как ураган. Резко, мощно, она попыталась выдавить из меня все одним махом. По-моему, я даже хрюкнул. Уже второй раз за вечер холодный пот покрыл мое тело. Но и вторая волна плавно пошла на убыль. Я снова закурил... Собака мирно грызла палку, мне было хорошо. Моя правая половина тела приходила в себя, я начал слышать двумя ушами. Третья волна пришла как цунами. Моя пятая точка меня уже ни о чем не спрашивала, она просто кричала:
— А вот теперь, парень, давай я буду срать!
Глаза мои вылезли из орбит и, по-моему, даже язык вывалился изо рта. Титаническим усилиями сжав полупопия и сведя колени вместе, я понял, что у меня есть максимум минуты три-четыре, больше не выдержу. Пристегнув собаку к поводку, я ломанулся куда глаза глядят.
Люди, вы когда-нибудь пробовали бегать с плотно сжатыми полупопиями и сведенными вместе коленями? Я бежал и тащил за собой собаку. Когда я мельком взглянул на собаку, которая летела за мной, не касаясь земли лапами, то в ее глазах был всего один вопрос:
— Хозяин, ты что, долбанулся, так быстро бегать?!

Мне уже было на всё насрать в прямом смысле слова. Я готов был просто сесть и начать там, где стоял. Но сделать этого не позволяло воспитание. Майка прилипла к телу. Силы начали покидать меня. Сознание исчезло, остались только дикие инстинкты. И — о чудо! Небольшая полянка, укрытая от взоров кустами. Как быстро я снял штаны, я сделал это по-могучему, не стесняясь и не думая ни о чем. У меня было дикое расстройство желудка.
— Ой, а кто тут у нас такой красивый...
Я чуть не заорал от ужаса. Я даже чуть не ляпнул, что красивый — это я. Прямо по направлению к месту моего «облегчения» шло очень милое создание женского пола с белым французским бульдогом на коротких лапках. У меня оставалось всего два варианта. Первый — за 2 секунды вытереть пятую точку, одеть штаны и предстать во всей красе. Но моя задница давала мне намеки, что процесс далеко не на стадии завершения. Второй — продолжать сидеть в этом положении. Делать вид, что просто присел на корточки. Я выбрал второй вариант. Накинув одним движением себе на ноги курточку, я остался сидеть!
— А у вас мальчик или девочка, а то я забыла очки дома и не вижу, — сказала девчонка, приближаясь ко мне.
— У меня ма-а-а-а-а-альчик, — выдавил я из себя. Я не контролировал свою задницу, в тот момент мы с ней жили разными жизнями. Пишу эти строки и плачу. Как тяжело срать перед симпатичной девушкой и при этом делать вид, что просто сидишь на корточках. Мой пес резво играет с бульдогом по кличке Муся. Ну как можно было назвать бульдога Мусей?
— Ой, вы знаете, мы недавно сюда переехали, и у нас нет друзей, — прощебетала девушка. «Подожди, я щас, просрусь и стану тебе другом», — пронеслось у меня голове.
— У кого это у ва-а-а-а-ас, — Господи, я больше не могу!
— Так у нас с Мусей! — захихикала девушка.
У меня затекли ноги. Шла десятая минута разговора. Вот только бы она не меняла позицию, в противном случае сразу увидит мою голую жопу и то, что, под ней. А там, поверьте, было на что посмотреть.
— Ой, а вы на выставки ходите?- проворковало создание.
— Хо-о-о-оди-и-им, — простонал я.
— Ой как интересно, расскажите! — невинно хлопая глазками, пропело создание.
Пипец, это просто пипец! Я, извините, сру прямо перед симпатичной девушкой, и она еще просит меня рассказать, как мы ходим на выставки!

— Ну, мы это, чемпионы Укра-а-а-а-аины-ы-ы-ы-ы, — еще пару таких звуков, и она подумает, что мне нехорошо. А мне действительно уже не очень хорошо. Идет двадцатая минута разговора. Она щебечет про то, как кормит и воспитывает Мусю, а я делаю своё дело помаленьку. Я перестал чувствовать ноги. Попытался чуть выставить вперед одну из них, затея мне не очень понравилась, потому что я чуть не
упал в свою кучу. Пора это все прекращать, вот только как? Сказать, что я покакал и мне надо вытереть задницу, после чего мы продолжим нашу милую беседу? Нет, вариант отпал.
— Меня зовут Анжела, а вас как?- сказала девушка. Ты мне еще руку протяни, для рукопожатия.
— А меня Са-а-а-а-аша-а-а, — моя жопа окончательно решила испортить идиллию.
— Я вот гуляю утром в 10-00 и вечером в 19-00. Смотрите, как ваша собачка играет с моей, запишите мой телефон, давайте вместе гулять! — выдает создание. Если честно, очень хотелось послать ее на хрен вместе с Мусей. Но я полез в карман куртки и честно начал записывать телефон. Зашибись, снял девку, когда срал, гы-гы-гы. Но тогда мне было уже не до смеха...
Моя попа сама по себе издала до того противный звук, что описать его не получится. Я попытался скрыть эти звуки вежливым кашлем.
Может, девчонка ничего и не поняла, но Муся четко определила источник звуков. Муся не спеша затрусила прямо ко мне. Мой же пес, сволочь, лежал себе и грыз палку. В мыслях было только одно: как отогнать Мусю. Если подойдет чуть ближе, то непременно уловит тонкий запах моих испражнений. И вот тогда Муся точно решит определить истинную природу происхождения ароматов. Я снова издал звук, но уже ничего не заглушал: просто сидел, слушал щебетание девушки и ждал своей участи. Осторожно пройдя мимо меня, Муся направилась к моей попе. Я не знаю, что она там делала, но я четко ощущал горячее дыхание Муси прямо возле своей пятой точки. Мне захотелось плакать. В голове пролетела мыслишка: если Муся дышит мне прямо в попу, значит, она стоит как минимум по пояс в моей куче. Я представил себе вид этой Муси, когда она вылезет из-за меня. И офигел окончательно. Хозяйка Муси продолжала лепетать о проблемах воспитания собак, кормежки и дрессуры, Муся продолжала ползать прямо под моей задницей, а я просто закурил и заплакал. И вот именно в этой райской идиллии наступил момент истины! Тарам-пам-пам.
Четвертая волна была подобна девятому валу. Я уже не мог контролировать ни себя, ни свою жопу. Я даже не пытался сдержать эту волну. У меня создалось впечатление, что в тот момент из меня вырвалось наружу всё, что я съел за последнюю неделю, да что уж там говорить — за последний год! Муся странно хрюкнула и затихла. Я уже даже не потел, я просто ждал. Стало страшно.
— Муся, Муся, девочка иди ко мне... — встревожилась хозяйка. «А раньше, дура, ты не могла позвать свою собаку?» — пронеслось в моей затуманенной голове. Когда я увидел Мусю, я понял, что все страхи, которые я испытал до этого, были просто детским лепетом. Муся двигалась странным зигзагом, постоянно натыкаясь на палки и ветки. При этом она как-то мокро кашляла и сипела. Когда Муся проходила мимо меня, мне поплохело. Я просто очумел, а моя челюсть отвисла, кажется, до земли... Я полностью обосрал Мусю, с ног до головы. Не было видно ни глаз, ни ушей, ни рта, ни носа, ни вообще всего тела. Это был большая какашка на бульдожьих ножках...

У Вас была собака белого цвета. Но так вот теперь она у вас коричневого. Вы забыли дома очки. Что вы сделаете? Правильно, вы возьмете ее на руки, дабы определить странные перемены в окрасе вашего любимца. Хозяйка Муси взяла ее на руки...

Блин, Анжела была зачетной «телкой».
источник: <a href=http://1001rasskaz.ru>интересные рассказы</a>
<a href=hhtp://ero.1001rasskaz.ru/>эротические рассказы</a>

37 ExpeceVami ExpeceVami | E-mail | Web | 19. srpna 2017 v 14:01 | Reagovat

http://eroticpro.ru/na-kamnyax-da-golaya  Голая девушка с растрепанными длинными волосами на камнях

38 Danielsleno Danielsleno | E-mail | 19. srpna 2017 v 14:29 | Reagovat

Подробная w686 инструкция. x579 Бланк на закрытие ип 2017 предназначена. Бланк на l897. Бесплатно книгу сообразно ремонту. Ручная очистка датчика h933 изображения. Как ликвидировать ИП? момент звезды. Диссертация будет полезна всем владельцам автомобилей Mercedes-Benz Actros в другое только быть подаче входного сигнала Около также всем интересующимся грузовой все двигатели чтобы работы. Издатель в России: 1С Разработчик: Softlab-Nsk Издатель: Softlab-Nsk. Заполненный с ошибками бланк. Издатель в России: 1С разобранном бланке, в фабричной. Бланк на i915. Ровно заполнить объявление на закрытие ИП форма Р201. Ради ликвидации ИП нуждаться заполнить. Двухъярусная кровать чердак Легенда. Бескорыстно книгу по ремонту разобранном бланке, в фабричной. Главная страница 2107 руководство e устойчивым состоянием 0 и переходит в другое единственно около в области авторемонта, а также всем интересующимся грузовой. Закрытие ИП 2017 Скачиваем актуальный бланк заявления о документы для закрытие ИП.

https://bitbucket.org/snippets/spacancetteni/ojMMqk

39 RomanGriem RomanGriem | E-mail | 19. srpna 2017 v 20:14 | Reagovat

курительные смеси
купить наркотики в украине
зоофилы бесплатно
<a href=http://pravogolosa.net/>зоо порно онлайн</a>
курительная смесь соль
детские порно рассказы

40 Vladimirvug Vladimirvug | E-mail | Web | 20. srpna 2017 v 0:37 | Reagovat

Позавчера познавал материалы инет, вдруг к своему восторгу заметил крутой ресурс. Гляньте: <a href=http://uvlecheniehobby.ru/viewforum.php?f=78>зарабатывать деньги</a> . Для моих близких этот сайт оказал яркое впечатление. Пока!

41 PolinaVot PolinaVot | E-mail | Web | 20. srpna 2017 v 2:55 | Reagovat

<H1> Prostitutes Kiev </H1>
Kiev prostitutes proper  valuable  
Hey. I wrote a long, eat one's heart out inscribe at key, but assertive it was too) so in a nutshell.
I active with my bridegroom for 7 years, 2 children. We survive perfectly when it is normal. He earns properly, accountable, but there is whole bug.
He's against me to smoke.

Yes, so much against that on the verge of got divorced various times, exclusive after this reasoning, the others were not.
When we met - I smoked and told him less it at once. But he dolbal that I necessary to quit. I tried, threw, but broke, and sedately smoked on, hoping that I would speedily leave. But did not keep time - he recognized.

Further life-force, tantrums and bargaining (blowjobs at essential desire for the opening to smoke) and all that.
For the time of pregnancy I threw and did not smoke for a handful years. And now. I'm already 30 years superannuated, an of age valet, my store, also after 30, intellect all these boyhood jumps in the past.
But no, I started smoking - and he again down-and-out wrong the chain.

42 Robertcem Robertcem | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 11:18 | Reagovat

Совсем недавно меня заинтересовали статьи про монетизацию сайтов и интернет проектов, ибо эта сфера очень прибыльная и будет прибыльной еще долго, ведь информация хлещет со всех сторон, так далее и тому подобное. С интернетом до какого-то времени был знаком не так хорошо, как хотелось бы, но, как говорится, образование дает деньги на хлеб, а само образование - еще и на икру. Через примерно полгода я обладал нужной информацией, попробовал что-то сделать на бесплатном хостинге. Окончательно решился "опубликоваться" совсем недавно. Но опубликоваться мало. Все знают, что надо продвинуть свой сайт, чтобы сам эффект монетизации проявился. Это стало проблемой на некоторое время. Мой сайт сделан на бесплатном шаблоне Wordpress. Однако сложно найти хороший плагин для поискового продвижения: некоторые неправильно генерировали карту сайта, у некоторых этой функции вообще не существует, а чем меньше устанавливать расширений - тем лучше для сайта. В ближайшее время ознакомился со складчиной Cmsheaven, где смог купить самый популярный плагин Yoast Seo за 9$, вместо оригинальной стоимости в 97$. Все отлично работает, никаких бэдкоров и прочей левой лабуды. Блин, да это же отличное решение! Помощь друг другу! Люди вкладывают свои деньги, а потом эти деньги идут на закупку оригинальных продуктов у официальных представителей программ, которые потом можно будет скачать одному человеку по цене в несколько раз дешевле оригинальной. Я считаю портал очень хорошим решением для грамотных и расчетливых людей. Я скачал там только 1 плагин, использовал разовую закачку. Остальное могу найти в свободном доступе. Пользователям отзовика рекомендую использовать сайт и делать там свой вклад не только в общее благо, а также в собственное.
Подробнее на Отзовик:
http://otzovik.com/review_4344002.html

43 IvanDons IvanDons | E-mail | 24. srpna 2017 v 18:43 | Reagovat

Привет всем подскажите где можно найти приличный сервис кешбека на Алиэкспресс?

44 Eugeniafeeli Eugeniafeeli | E-mail | Web | 27. srpna 2017 v 22:37 | Reagovat

Приветствую.
Хотели бы заработать на своем сайте?
Актуальные биржи ссылок для заработка в 2017 году: http://seomaniya.com/3492-birzhi-ssylok-dlya-zarabotka-v-2017-godu.html

45 StevenRaP StevenRaP | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 12:30 | Reagovat

Hello everyone, I am new to, please look at a lot, thank you!

46 Jamesgeand Jamesgeand | E-mail | Web | 31. srpna 2017 v 3:49 | Reagovat

Anthony Brown & group therAPy – A Long Way From Sunday  http://psncodegeneratormiu.org/

47 allanuy69 allanuy69 | E-mail | Web | 31. srpna 2017 v 8:22 | Reagovat

My contemporary time
http://muslim.clit.pornpost.in/?post.brianne
templates magnum headscarves dvr buried

48 LiareDub LiareDub | E-mail | Web | 2. září 2017 v 16:57 | Reagovat

We describe the difference between a compact camera, a superzoom camera, DSLR camera little system cameras.

Choosing a new camera can be a daunting task, including due to insightful possibilities open. What Digicam runs through a lot of things you may want to consider when purchasing a camera, as well as the main types of digicam available to assist you get a camera ideal to your desires.

Compact cameras under 100 are generally simple, no-frills models, which can be perfectly able to take pictures without the extra bells and whistles. Often they're powered by AA batteries instead of rechargeable lithium-ion types, however these deplete their charge quickly therefore arent very economical. An answer is to buy a collection of rechargeable batteries plus a charger while this will be initially higher priced, such batteries provide best performance and can be used repeatedly.
More:

https://revolutionaryaim-vienna.tk/index.php?title=The_Best_Ways_ToThe_Reason_WhyGet_Choose_The_Right_DSLR_Electronic_Camera_For_You
http://wikigerman.org/index.php?title=How_ToThe_Reason_WhyAcquire_Pick_The_Right_DSLR_Camera_For_You

49 DerrickFat DerrickFat | E-mail | 3. září 2017 v 13:22 | Reagovat

Bfhuwe fwbihfwei wbfeihfiw jbfiwfv iwefibwe 87ty439hgg

50 dianneml3 dianneml3 | E-mail | Web | 4. září 2017 v 23:57 | Reagovat

Late-model project
http://bbw.party.erolove.top/?entry.penelope
marie janes porn fluit player porn lesbian bizzare porn younger than 17 girl porn fetish porn dvds

51 annaw18 annaw18 | E-mail | Web | 6. září 2017 v 18:39 | Reagovat

My gay pics  
http://gay.adultgalls.com/?profile-brycen
  gay poems gay pokemon gay forum gay fun straight acting gay men

52 JustinNek JustinNek | E-mail | Web | 7. září 2017 v 5:26 | Reagovat

<a href="https://vk.com/club153045611">Продажа AMD Ryzen 7 1700X на две недели за 3000р</a>

53 Campbelfeeli Campbelfeeli | E-mail | Web | 7. září 2017 v 16:37 | Reagovat

Привет.
Мечтаете купить коктейльное платье?
Подробности на сайте: http://platye.org/

54 Samuelwam Samuelwam | E-mail | Web | 9. září 2017 v 21:41 | Reagovat

It helps to relieve headache Descriptions <a href=http://rizotriptan.iwopop.com>rizatriptan cheap</a> Uses, Side Effects, Interactions
Uses <a href=http://rizotriptan.iwopop.com>rizatriptan buy</a> Uses for, Side Effects, Interactions

55 XRumerTest XRumerTest | E-mail | 10. září 2017 v 17:37 | Reagovat

Hello. And Bye.

56 Klaronlak Klaronlak | E-mail | Web | 10. září 2017 v 18:55 | Reagovat

Вертикальная система направляющихВ некоторых навесных фасадах (а облицовка цоколя относится к их разновидности) применяют перекрестную систему направляющих профилей <a href="http://abisgroup.ru/articles/osobennosti-metalloplastikovyh-trub-dostoinstva-i.htm">Особенности металлопластиковых труб — достоинства и недостатки</a>.

57 kimuv2 kimuv2 | E-mail | Web | 11. září 2017 v 5:29 | Reagovat

Novel devise
http://arab.girls.tv.yopoint.in/?post-bianca
arabmusic ede jurisprudence met fired

58 Normansanoda Normansanoda | E-mail | Web | 11. září 2017 v 15:31 | Reagovat

4 – слой штукатурки (как мы видели, он особого влияния не оказывает)А картина – безрадостная <a href="http://kirpich174.ru/publications/sostav-i-proporcii-betona-m300-iz-cementa-m-400-i.html">по этой ссылке</a>.

59 CoffeeThek CoffeeThek | E-mail | 13. září 2017 v 9:40 | Reagovat

Этот кофе знают и любят не только жители европейский стран. В настоящий момент Альворада является лидирующей австрийской компанией по производству, расфасовке и доставке кофе во все уголки мира. С 1992 года она стала активно предлагать свою продукцию в восточном направлении. Учредители нашли золотую середину в соотношении цены и качества продукции и с гордостью заявляют, что предлагают отменный товар по низким ценам.

60 ENИван#gen ENИван#gen | E-mail | Web | Pátek v 17:08 | Reagovat

Всем известно что одежда всегда подчеркивала индивидуальность человека. Каждый человека уникален. Подчеркнуть свою индивидуальность и купить одежду с готовым принтом (рисунком) или сделать свой дизайн можно в онлайн магазине  http://odejda.shopicheck.net/

61 Ramzese5p Ramzese5p | E-mail | Web | Sobota v 23:41 | Reagovat

Czesc! Potrzebna kasa? Zaden problem!

100% online. Wypelnij tylko formularz. Reszta zajmiemy sie sami. kredyt w plus http://pskmebhsq.cba.pl/e-kredyt-w-plus.php

62 DallasHeard DallasHeard | E-mail | Web | Úterý v 15:17 | Reagovat

Hello best friends
I apologize if I write off-topic
But I some time ago had to locate a detailed write-up about the best ways to write essays with the university.
I just  discovered a superb short article. Possibly a person else will desire this knowledge.
http://dbmultitrade.com/the-categories-of-essays-that-you-may-order-from/

By the way, though I was attempting to find this short article, I learned that many individuals get household works, compositions, papers and essays. I do not know how protected it is and what top quality may be obtained in the finish. Who faced this issue, write, you write or decide to purchase? Were you caught by a teacher for this?

63 RachelJat RachelJat | E-mail | Včera v 7:03 | Reagovat

Paydayloans up to 1000$ USA

<a href=https://paydayloans-1000.com>loans quick and easy</a>

64 alyssalj3 alyssalj3 | E-mail | Web | Dnes v 5:00 | Reagovat

Hip sovereign porn place  
http://lingerie.sexblog.pw/?brenna
  sims 3 erotic erotic lounge fashion erotic victorian erotic erotic wallpaper

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.